Radní města na svém prvním únorovém zasedání schválili financování smysluplného projektu, jehož gestorem je Knihovna města Ostravy. Knížka pro ostravského prvňáčka naváže na aktivitu Bookstart – S knížkou do života a každý z ostravských prvňáčků, který zasedne do lavic v září roku 2023, svou knížku získá.

Dětská kniha obsáhne tematiku města, už proto, že její autorky pochází z regionu. Knihovna má pro každého prvňáčka připravenu bezplatnou registraci i slavnostní pasování na čtenáře a ke čtení tak může přivést víc než tři tisíce žáků. Jde o další z projektů města, podporující čtenářskou gramotnost dětí v součinnosti s knihovnou a zejména rodinou.

Ilustrační foto.
Tipy na víkend v Moravskoslezském kraji: slaví se masopust i sv. Valentýn

Knížka pro ostravského prvňáčka nabídne příběhy z Ostravy, pozornost malých čtenářů pak prověří otázky v závěru textu. K větší oblíbenosti publikace u začínajících čtenářů jistě přispějí i ilustrace regionální autorky. Stejně tak zaujmou děti i pracovní listy, které jsou součástí projektu.

„Cestě dětí ke knihám napomáháme celou řadou kroků. Naše knihovna se zapojila do projektu S knížkou do života již v roce 2018, kdy město dotovalo pořízení 6500 sad pro nejmenší děti. Díky přispění města vznikají ale také nové školní knihovny, jsou pořizovány nové knihy a realizovány další aktivity k podpoře čtenářství. Novinkou tohoto školního roku byly i tzv. drama dílny, které dětem čtení přiblíží hrou a prostřednictvím zážitků v rámci literárních dílen. A věřím, že ani tento výjimečný projekt Knížka pro ostravského prvňáčka, není poslední aktivitou tohoto druhu, neboť zanícení našich knihovnic a knihovníků pro rozvoj čtenářství, je obdivuhodné. Společně strávený čas rodičů a dětí při prvním čtení je nezastupitelný a děti se k této kouzelné době dětství vrací i v dospělosti,“ konstatovala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Svou první knihu pro prvňáčka tak získají i žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří tak mohou objevit podmanivý svět čtení. Bezplatně jsou poskytovány dětem od nejútlejšího věku i obě motivační sady S knihou do života. První sada je určena pro děti do tří let a získávají ji rodiče novorozenců například při vítání občánků či na pobočkách městské knihovny. Druhou sadu získávají v Knihovně města Ostravy čtenáři, kteří oslavili třetí narozeniny a byli v projektu zaregistrováni.

Městská policie bude objasňovat nástrahy internetu.
Znají vaše děti nástrahy internetu? Strážníci realizují projekt #onlineMPO

Nalézt kouzlo knih pomáhá široké spektrum nejen čtenářských (ale i pohybových a výtvarných) aktivit pro děti, které připravuje Knihovna města Ostravy ve svých 19 klubech pro nejmenší děti a jejich rodiče. Knížka pro ostravského prvňáčka bude náležet k dalším službám nabízeným ve 28 pobočkách městské knihovny a v Ústřední knihovně.