„Jak je to s mocí a obrazem? Zkušenost říká, že obraz často byl a může být projekčním plátnem rozličných manipulativních strategií. Může být trpným nástrojem moci, která se i skrze něho dokáže lépe adaptovat na rozličné způsoby vidění, přejímat je, absorbovat a ničit základy jiných pohledů. Může. Ale nemusí. Pokud totiž obraz zůstane místem a prostorem, v němž je možno opakovaně vznášet dotazy a beztrestně dávat mnohdy protichůdné odpovědi, bude jeho smysl opodstatnitelný může být tím, co moc a manipulaci odkrývá a demaskuje ukazuje na ně prstem. Třeba tak, že převrací role, mění obsazení, ruší hranice a ukazuje alternativní možnosti," uvedl ve svém textu kurátor výstavy Martin Mikolášek.

Jak to doopravdy autorky myslí, se můžete dovědět i dnes od 18 hodin, kdy jejich výstava začíná. 

Pedagogové si budou moci rozšířit své znalosti z oblasti hlasové průpravy

V Antikvariátu a klubu Fiducia v Mlýnské ulici v Moravské Ostravě se 23. ledna 2016 uskuteční vzdělávací seminář pro pedagogy a pedagogické pracovníky s názvem Cestou hlasu k sobě, který pořádá THeatr ludem. Povede jej dlouholetá hlasová pedagožka a recitátorka Olga Strašáková.

„Hlas je přirozený projev naší osobnosti, je naším výrazovým prostředkem, naší mohoucností, zrcadlem našeho momentálního stavu. Hlas je také nejdokonalejším nástrojem ve smyslu dorozumění se a komunikace. Zkusíme jej společně hledat," říká o semináři Strašáková.

Seminář je rozdělen do několika bloků a nabízí účastníkům dechová, hlasová a artikulační cvičení, která vedou k lepší kvalitě hlasu a řeči. Součástí budou také ukázky rezonančních cvičení, vedoucích ke správně posazenému hlasu. Seminář je veden prakticky, zážitkovou formou.

Přihlášky na seminář je možno nalézt na webových stránkách www.theatrludem.cz.

Pro více informací lze psát na e-mail: theatrludem@seznam. cz nebo telefonovat na číslo 732 185 757. Seminář se bude konat v době od 9 do 19 hodin.