Právě v těchto dnech vychází jeho nová kniha Pytlácké povídky, která obsahuje dvanáct prozaických textů. Knihu vydává Euromedia Group s ilustracemi Františka Flégla. Ta se věnuje fenoménu pytláctví.

Velká část příběhů se odehrává těsně po roce devadesát, kdy se k pronájmu honiteb dostávají soukromé osoby…

NA POLI, Toyen
Surrealismus v Ostravě: Od Toyen po Istlera

DUŠE LESA

„Jednotlivé povídky nové knihy Aleše Dostála jsou velice dynamické, zkratkovité, plné napětí. Proti dramaticky zobrazenému ději stojí klidné, až impresionistické líčení přírody ve všech ročních obdobích, jež má funkci retardační. Čtenář má tak možnost poznat krásy beskydské, jesenické a slovenské přírody a jejich bohatou a jedinečnou faunu (svět jelenů, muflonů, daňků, srnců, divočáků a kamzíků). ‚Muži z lesa‘ jsou výborní znalci svého prostoru, dokážou ho detailně pozorovat a jsou na něm do značné míry závislí. Autor do své knihy Pytlácké povídky vnáší rovněž úvahové pasáže o problematice lesního hospodářství v průběhu 20. století, zejména pak reflexe dané situace před rokem 1989 a těsně po něm…,“ napsal na adresu nové Dostálovy knihy literární teoretik Lukáš Průša.

Aleš Dostál zůstává i ve své nejnovější knize věrný své dosavadní tvorbě a příběhům, v nichž mají své nezastupitelné místo lesní flóra i fauna.

Kniha stojí určitě za přečtení.