WOLKROVA BÁSEŇ INSPIRACÍ

„Název výstavy je inspirován básní Josefa Wolkera Balada o očích topičových ze sbírky Těžká hodina. Rozsáhlá expozice ve třech sálech Domu umění je rozdělena do osmi sekcí práce, profese, továrna, architektonická plastika, fotografie, půda, žena a krajina, a představuje tvorbu více než stovky umělců z celé České republiky, včetně belgického Constantina Meuniera, který byl velkou inspirací pro české umělce, například Josefa Mařatku, Jana Štursu nebo Josefa Kubíčka a francouzského, levicově orientovaného André Fougerona, jehož tvorba z padesátých let minulého století s brutální precizností zachycuje dramatičnost hornické profese oproti euforicky rozjásaným dělníkům politického diktátu téže doby u nás,“ uvedla autorka výstavy Renata Skřebská, kurátorka Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO).

PLEJÁDA AUTORŮ

Na výstavě budou vystavena díla téměř sto padesáti umělců od počátku dvacátého století až po současnost, mezi vystavujícími jsou také příslušníci střední a nejmladší generace, například Zbyňek Sedlecký (narozen v roce 1976), Václav Buchtelík (1990) či Filip Nádvorník (1995).

„Zastoupeno bude také mnoho autorů, kteří na své docenění teprve čekají. Týká se to například fotografů Františka Krasla, Rudolfa Jandy nebo Gustava Aulehly. Ve své době se stali dokumentárními fotografy, a až teprve dnes se jejich práce s neobyčejnou atmosférou posouvá do umělecké roviny. Za perličku výstavy považuji fotografické album Lidská práce v železárnách z roku 1938 a cyklus fotografií Viktora Máchy, jenž jako jeden z prvních dokumentoval pomalu mizející svět továren a hutí,“ dodala Renata Skřebská.

Program MS kraje: Vstupy zdarma
Galerie výtvarného umění v Ostravě patří mezi kulturní instituce, ve kterých návštěvníci v září a v říjnu nemusí platit vstupné. Program Moravskoslezského kraje nazvaný Vstupy zdarma má posílit cestovní ruch a podpořit místní podnikatele. Také věřím, že se díky němu zvýší zájem o zajímavá místa v našem regionu. Vstupné se neplatí ani například na hradech Sovinec a Hukvaldy, na zámcích v Kravařích nebo Bruntále - více zde.