Na ostravské Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu začala od pondělka pracovat mezinárodní skupina pětatřiceti vybraných mladých skladatelů, kteří získali v Ostravě příležitost v tom, že po dobu tří týdnů budou moci diskutovat o problematice soudobé hudby s předními světovými skladateli.

Co jsou Ostravské dny nové hudby?Cílem Ostravských dnů nové hudby je umožnit mladým skladatelům jednak úzký kontakt s prestižními osobnostmi soudobé hudby (proto pouze 35 vybraných studentů), jednak pracovat s velkými orchestry, což je pro jejich další tvorbu a zkušenost v oblasti kompozice naprosto zásadní. Skladby si účastníci Institutu připravují pro Ostravské dny daleko dopředu, přivážejí už hotové kompozice a ve druhém a třetím týdnu Institutu se účastní jejich zkoušek pro festivalové provedení. Návštěvníci festivalu tak mají jedinečnou možnost seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti soudobé klasické hudby. 

„Jedná se o absolventy a většinou doktorandy prestižních univerzit z Evropy, USA, Kanady, Číny, ale také Jižní Ameriky. Mezi lektory nechybí jedna z nejznámějších skladatelských osobností Philip Glass z New Yorku. Hlavními lektory dále jsou skladatelé Peter Ablinger, Carola Bauckholt, Petr Kotík, Bernhard Lang, Helmut Oehring, Christian Wolff, Jon Gibbon, Michael Riesman a Charlemagne Palestine, kteří působí většinou střídavě v Evropě, ale také v zámoří," říká Michaela Kuklová z centra Ostravských dnů nové hudby.

Škola i festival

„Institut Ostravské dny to není letní škola v tradičním smyslu slova. Jedná se o vzájemnou prezentaci tvorby mladých skladatelů i zkušených lektorů, o otevřenou diskusi ohledně otázek hudebního myšlení, hudebních technik, estetik a východisek umělecké tvorby, která zahrnuje nejen akcenty hudební, ale též divadelní, literární a filmové.

Společným jazykem je angličtina. Mladí skladatelé rezidenti i lektoři tráví společný čas během celého dne. Skladby vybraných mladých skladatelů-rezidentů budou uvedeny na Ostravských dnech jako součást festivalového programu od 17. do 31. srpna spolu se stěžejními skladbami druhé poloviny 20. století také se soudobými opusy," vysvětluje Renata Spisarová, výkonná ředitelka Ostravských dnů nové hudby.