V rámci kmenového oboru Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba nabízí škola v současné době žákům možnost studia v jednom ze šesti studijních oborů (užitá fotografie; užitá malba; propagační výtvarnictví - propagační grafika; propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace; výtvarné zpracování keramiky a porcelánu; tvarování průmyslových výrobků).

„Studium je čtyřleté a je ukončeno maturitní zkouškou. V průběhu studia žáci získávají základy pro samostatnou uměleckou práci a předpoklady ke studiu na vysokých školách, zejména s výtvarným zaměřením,“ popisuje Miroslav Kuś, ředitel školy. „Momentálněmámeve škole osm tříd, ve kterých studuje 209 studentů. Dokaždého ze šesti oborů vzdělání bylo letos přijato devět žáků,“ říká Kuś. „Chceme vychovávat žáky jako tvořivé, samostatně myslící osobnosti, schopné využít svých invenčních předpokladů k vytváření životního stylu společnosti a kultivování životního prostředí. V prvních dvou letech studia se žáci seznamují se základními prvky výtvarného jazyka, s prostředky výstavby kompozice, se základy výtvarného řemesla. Ve druhé polovině studia je jejich práce do značné míry samostatnou tvůrčí činností,“ vysvětluje ředitel.

Vedle tradičních postupů se ve vyučování stále více uplatňuje užívání počítačové techniky a moderních výrazových prostředků výtvarné komunikace. Škola také organizuje pro veřejnost přípravné kurzy k talentovým zkouškám či výtvarné kurzy pro dospělé. „Při návštěvách mateřských škol, pro které vytváříme různé věci, třeba didaktické pomůcky, si studenti na vlastní kůži mohou vyzkoušet své dovednosti v praxi. Absolventi školy jsou také ve velké většině úspěšní při přijímačkách ke studiu na vysokých uměleckých školách a svou tvorbu uplatňují a představují v řadě českých i zahraničních prestižních galerijních institucí již před dokončením svého vysokoškolského vzdělávání,“ dodává ředitel školy.