Zahájena byla v pondělí 2. dubna v prostorách Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Návštěvník se tady až do konce června může seznámit s historií alkoholismu, smilnění i nočním životem Ostravy - světem krčem, náleven, tajných lokálů i veřejných domů. Zavítáte do světa dnes již neexistujících „laubů“, či hostince „U Port Arthuru“, kde nebylo radno chodit ve dne, natož v noci a seznamíte se se skutečnými příběhy, které vám představí s trochou nadsázky úsměvné i obávané postavičky „staré Ostravy“ „krásnou Terezu, bludičku Albinu, či padoucha Kaštana“.

I když je dochovaného hmotného materiálu velice málo a výstava nebude rozsahem velká, je tady možno spatřit předměty, které jsou s neřestmi spojeny: masky hanby, dýmky, pivní holby, vinné sklínky, grogové i likérové soupravy. K vidění jsou také tarotové i mariášové karty a scénické modely četnické stanice a nevěstince z období I. republiky.