Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa vyhověl námitkám radních Karviné a okolních obcí a zrušil rozhodnutí o stanovení tzv. průzkumného území na Karvinsku.

Laicky řečeno to znamená, že by se na Karvinsku nemělo zkoumat, zda lze těžit uhlí také metodou tzv. zplyňování a už vůbec ne touto metodou uhlí těžit. Metoda má totiž mnohem horší devastační účinky na krajinu než klasické hlubinné dobývání a v případě Karviné by zasáhla oblast s více než 20 tisíci obyvateli.

Vedení města toto rozhodnutí vítá. „Doufáme, že ani krajské pracoviště MŽP už nerozhodne jinak. Od počátku jsme byli zásadně proti průzkumným vrtům australské firmy, protože by zasáhly hustě obydlená území, kde opravdu nehodláme povolit těžbu uhlí žádnými způsoby. Například by se to u nás týkalo městské části Hranice, kde žije třetina obyvatel města," řekl náměstek primátora Karviné Dalibor Závacký.

Ministr Chalupa dospěl k závěru, že v první instanci nebyla žádost dostatečně posouzena v souladu se všemi podmínkami geologického zákona. Město Karviná s vrty nesouhlasilo už vloni, letos se dovolalo k ministrovi Chalupovi, protože krajské pracoviště MŽP s vrty souhlasilo.

„V souladu se správním řádem jsem na základě podaných rozkladů původní rozhodnutí zrušil a vrátil prvoinstančním orgánům k novému projednání. Zejména nebylo v první instanci dostatečně posouzeno, zda v daném případě neexistuje další veřejný zájem, který převyšuje zájem státu na navrhovaném průzkumu a následném případném využití ložiska," zdůvodnil své rozhodnutí životního prostředí Tomáš Chalupa.