Staveniště v okolí bývalého přejezdu u Slovanu bude zhotovitelem stavby z bezpečnostních důvodů opatřeno pevnými zábranami. První výluka přišla na řadu od 19. září do 31. října na koleji číslo 1 (blíže k Jablunkovské ulici), kde se budou stavět veškeré objekty související s novou zastávkou. Jedná se o nástupiště, zastřešení, odvodnění, protihlukové zdi, schodiště a výtah.

„Od 1. listopadu do 5. prosince bude v souvislosti se stavebními pracemi probíhat výluka na opačné straně na koleji číslo 2. Výluky na trati mohou mít vliv na jízdní řád osobní vlakové dopravy, proto občanům doporučujeme sledovat aktuální vývěsky Českých drah," řekla Šárka Szlaurová z třinecké radnice, která má na starosti vztahy k veřejnosti.

Zastávka Třinec Lyžbice vyjde celkově na 36 milionů korun, devíti miliony se na ní podílí město Třinec. Souběžně s výstavbou zastávky pokračuje podle schváleného harmonogramu stavba podjezdu Via Lyžbice. Investoři i zhotovitelé staveb Via Lyžbice a vlakové zastávky se shodli na tom, že průchod pod tratí by mohl být uveden do předčasného užívání od července příštího roku.