Celá rekonstrukce, včetně nákupu nového přístroje, stála nemocnici téměř 25 milionů korun. Novou moderní angiolinku uvedla nemocnice do provozu na počátku minulého týdne. Nová angiolinka patří mezi nejmodernější přístroje tohoto druhu v Česku.

Oproti klasickým angiografickým přístrojům, které jsou schopny zobrazit vyšetřovanou oblast nebo orgán pouze z jednoho pohledu, poskytuje nový přístroj lékařům třinecké nemocnice pohled na vyšetřovanou oblast z více stran. „Což jim napomůže výrazně zpřesnit a zkrátit celý léčebný zákrok. Unikátní systém tak lékařům zjednoduší provádění obzvlášť složitých léčebných výkonů na cévním řečišti srdce a mozku," vysvětlil ředitel Nemocnice Podlesí Karel Lukeš.

Další obrovskou výhodou moderní angiolinky je bezesporu nižší zátěž RTG záření. „Přístroj umožňuje díky svému unikátnímu vybavení snížit zatížení pacienta látkami, které se používají pro zvýraznění cévního systému v RTG obrazu," doplnil ředitel.

Kromě instalace nové angiolinky byla součástí přestavby také úprava stávajících prostor angiosálu. „Vzhledem k velikosti nového přístroje jsme byli nuceni zvětšit světelnou výšku o devět centimetrů a to snížením podlahy," dodal vedoucí provozně-technického oddělení Rostislav Franek s tím, že novou angiolinku uvedla nemocnice do provozu počátkem tohoto týdne.

Nemocnice Podlesí je součástí ucelené národní sítě kardiovaskulárních center od roku 2009, kdy ji vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Za tu dobu provedli lékaři Nemocnice Podlesí jako první v Česku hned několik unikátních zákroků. Například jako první v Česku na jaře 2010 nahradili opotřebovanou umělou chlopeň, chlopní novou, bez potřeby chirurgické operace. Jako první také naimplantovali pomocí katetru novou umělou chlopeň do plícnice (jedna ze čtyř chlopní, které se nacházejí v srdci) bez potřeby složité operace.