Důvodem je nejen rostoucí obliba a užívání alkoholu touto mladou populací, ale také vysoká tolerance ze strany rodičů. V roce 2012 se na základních školách ve Frýdku-Místku uskutečnila anonymní dotazníková akce zaměřená na zkušenosti s drogami. Zapojili se do ní žáci pátých až devátých tříd. Z výsledků vyplývá, že věková hranice prvního kontaktu s alkoholem se výrazně posunula a to z 12 na 7 let, přičemž pivo a víno vyzkoušeli žáci poprvé v přítomnosti rodičů nebo příbuzných. V roce 2011 se konala „Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách" mezi šestnáctiletými studenty. Projekt se koná každé čtyři roky a zapojeno je do něj třicet šest evropských zemí. Z páté vlny této studie vyplývá, že k pravidelnému pití alkoholu, což je šestkrát a častěji v posledních 30 dnech, se přihlásilo 79 procent dotázaných, přičemž nejvíce dotázaných uvedlo pravidelnou konzumaci piva (26 procent), destilátů (15,4 procenta), alkopopsu limonáda s obsahem alkoholu (10 procent) a vína (8,7 procenta).

Alkohol nejvíce škodí dětem

„Tato čísla jsou hrozivá zejména s ohledem na tvrzení odborníků, podle kterých alkohol vážně poškozuje dosud nezralé orgány. Vyvíjející se organismus se nedokáže alkoholu účinně bránit a už malé množství může u některých jedinců vyvolat otravu. Rozhodli jsme se posílit preventivní opatření a zahájili kampaň, která by měla pomoci odradit mladistvé od pravidelného užívání alkoholu. Chceme také apelovat na rodiče, aby své děti před alkoholem chránili," řekl náměstek primátora Petr Cvik.

„Pro účel kampaně jsme vytvořili informační materiály ve formě letáků. Zpracovány jsou dva typy, zvlášť pro děti a pro rodiče, protože ti mohou velkým způsobem ovlivnit, jak budou jejich potomci přistupovat k drogám. Letáky budou distribuovány přes kurátory pro mládež nebo výchovné poradce na školách. Zájemci je najdou také v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a dalších subjektech, které se zabývají prevencí," doplnil náměstek primátora Libor Koval. Součástí kampaně bude také distribuce nálepek s nápisem „Ověřený podnik", které budou osvědčením pro veřejnost, že se v daném podniku alkohol nezletilým nenalévá. Tuto nálepku získají na základě kontroly policistů.