„Nález byl bohatou satisfakcí za to, že si archeologé za poslední čtyři týdny prošli snad všemi klimatickými podmínkami,“ poznamenal kurátor archeologického pracoviště Slezského zemského muzea a vedoucí výzkumu Jiří Juchelka.

Kamenný sekeromlat pochází z období pozdní lengyelské kultury a je starý zhruba 5000 let. „Jde o zajímavý nález, jedná se pravděpodobně o rituálně uložený předmět, který jsme našli v nejmenší jámě tohoto sídliště,“ uvedl Jiří Juchelka.

„Jedná se pravděpodobně o rituální nález, protože jsme v okolí nezaznamenali kosterní pozůstatky ani jiné důkazy, že by šlo o hroby,“ doplnil Jiří Juchelka s tím, že sídliště, které se nachází v Oticích-Rybníčkách patří k nejrozsáhlejším a nejvíce prozkoumaným sídlištím řazeným k lengyelské kultuře.

Sekeromlat se v úterý podařilo objevit archeologům Slezského zemského muzea v Oticích.Zdroj: Deník/Milan Freiberg

Tato kultura spadá do přelomu neolitu a eneolitu, což odpovídá rozpětí zhruba mezi lety 4400 4300 př. n. l. a mísí se v ní vlivy dalších kultur jako napříklady kultury s moravskou malovanou keramikou nebo vypíchanou keramikou.

K lengyelské kultuře bylo na českém území identifikováno 23 jednotlivých hrobů, většinou šlo o kostry uložené ve skrčené poloze, na levém i pravém boku. Asi dvacet procent pohřbů bylo žárových.

Na Opavsku se předměty patřící k lengyelské kultuře našly například v Opavě- -Kylešovicích, Kravařích nebo také Holasovicích při stavbě Slezské magistrály.

Chřadnutí lesů a nadměrná těžba kůrovcem napadených stromů je v Moravskoslezském kraji velkým problémem.
Těžba dřeva v kraji se kvůli kůrovci rapidně zvýšila