Mezi dlažebními kostkami běžného zbarvení jsou však i červené žulové kostky, které údajně pocházejí z dnes už nečinného lomu v Polsku.

Podle mluvčí města Marcely Hladké byl nález oznámen v souladu s podmínkami územního řízení Archeologickému ústavu AV ČR v Brně.

Archeoložka Martina Uhlářová z Muzea Těšínska v pondělí dopoledne Deníku řekla, že žádné hlášení o nálezu sice v jejich systémech není, ale je pravděpodobné, že na průzkum do ulic půjdou právě pracovníci Muzea Těšínska. „Vše zadokumentujeme a zjistíme, zda je nález vzácný či nikoliv a doporučíme, jak s ním naložit,“ uvedla Uhlářová.

Podle Jindřicha Hlase z Národního památkového ústavu v Ostravě se při rekonstrukcí podobné nálezy objevují poměrně často. Obvyklý postup je takový, že kostky se ze země vyndají a prohlédnou si je archeologové.

„Pokud se zjistí, že to není žádná vzácnost a je možné tento materiál využít, samozřejmě pokud jeho charakter splňuje současné předepsané požadavky, pak není důvod vozit stovky kilogramů těch kostek do depozitářů, ale budou opět využity. V depozitáři skončí jen několik kusů,“ řekl vedoucí oddělení archeologie NPÚ v Ostravě Jindřich Hlas.

Že se v tomto případě nejedná o žádný poklad, ale běžnou žulovou kostku, je přesvědčen Czesław Kraina, který se dlouhodobě zabývá a stavebním vývojem a historií Těšína.

„O tom, že pod asfaltem ty kostky jsou, se vědělo. V roce 2018 probíhala na této ulici rekonstrukce kanalizace a když ji stavbaři rozkopali, byly ty kostky vidět. Odborný název té kostky je porfyr,“ říká Czesław Kraina.

Mluvčí města k celé záležitosti dodává, že stavbaři kostky vykopou a budou použity při rekonstrukci ulice Hlavní. Stejný postup bude v případě, že se podobné dlažební kostky najdou při dalších rekonstrukčních pracích v oblasti ulice Štefánikova.

„Stavbaři budou muset po vyjmutí kostek doplnit podložní vrstvy pod komunikací, což bude znamenat vícenáklady, ale pro odkaz budoucích generací zakrýt tento „poklad“ znovu živičnou vrstvou by bylo velmi nezodpovědné,“ dodala mluvčí města Marcela Hladká.