Tato představa, výhodná pro těžební společnosti, děsí místní obyvatele už nejméně dvanáct let. Není divu, že jen zmínka o písku většinu starousedlíků dráždí.

„Pokud budu starostou, těžbu nepovolím. Občané těžbu jednoznačně odmítli," ujišťuje starosta Karel Krupa. Písek leží pod pozemkem, na který si brousí zuby hned několik zájemců. Jako náhradní pozemek by ho měla získat restituentka, která v obci nebydlí. Mohla by ho tudíž prodat některému zájemci a právě o to v celé rošádě jde.

Novému majiteli by v dohodě s těžební firmou už nic nebránilo a ve hře nejsou žádné drobné. Podle odhadu Českého geologického úřadu jde o 1,5 miliardy korun.

Patová situace minulých let byla posunutá tento týden sdělením Krajského soudu v Ostravě, který umožňuje obci účast při soudním řízení o pozemku u okresního soudu. „Toto rozhodnutí pro nás znamená velký úspěch. Konečně budeme moci hájit své zájmy daleko aktivněji," konstatuje Karel Krupa.

Obec má tím šanci zabránit vydání pozemků soukromé osobě a může se pokusit získat ho do svého majetku nebo ho nechat zapsat do státních rezerv. „Do měsíce pošleme své stanovisko Okresnímu soudu v Opavě a budeme čekat na nařízené jednání," dodává starosta Krupa.

Rozhodnutí krajského soudu přináší obyvatelům Bělé naději, že jejich půvabná a stále vylepšovaná obec nedostane kvůli písku vzhled měsíčního povrchu.

Pozemky s ložiskem písku teď vlastní Státní pozemkový úřad, který vznikl sloučením Pozemkového fondu s Pozemkovým úřadem. Jednání s tímto úřadem je pro malou obec na Hlučínsku už konstruktivní a dává naději na kvalitní spolupráci.

Původní plán na vyřešení problému stále existuje. Je založený na směně pozemků v Bělé, které vlastní Státní pozemkový úřad a v Jakartovicích, které patří obci Bělá. Pokud by k takové směně došlo, mohla by obec rozhodovat o využití obecních parcel už sama. „Jsem připravený udělat všechno, co mi zákon umožňuje, abych jakékoliv těžbě zabránil. Vnímám to jako své poslání i hlavní náplň své současné práce," ujišťuje Karel Krupa.