Špatný vzduch. Věčné téma Ostravy, kterému se snaží řadu let přijít na kloub týmy vědců a meteorologů. Další hodnotná data by mohla obstarat dvanáctimetrová bezpilotní vzducholoď, o kterou má zájem Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO). 

Specifikace vzducholodi Délka: 12 metrů

Průměr trupu: 2,8 metru

Obsah balonu: 56 kubických metrů; plní se héliem

Pohon: hybridní (spalovací dvoutaktní motor/alternátor/ elektromotor o výkonu 4 kW)

Nosnost: od 13 do 23 kilogramů, v závislosti na teplotě vzduchu a nadmořské výšce

Cestovní rychlost: 24 kilometrů v hodině

Doba letu: přibližně čtyři hodiny

Maximální letová hladina: 1000 metrů nad mořem

Právě vzducholodě jsou pro měření znečištění ovzduší mnohem lepší než pozemní stanice nebo letadla. Létají totiž pomalu, takže na měřicích přístrojích nevznikají kapičky zkondenzované vlhkosti, které zkreslují výsledky, a na rozdíl od horkovzdušných balonů se dají lépe ovládat. Vzducholodě navíc mohou operovat v mnohem nižších výškách.

„Plavidlo, o které máme zájem, by nám pomohlo blíže prozkoumat výškové znečištění. To znamená koncentraci prachových částic v jednotlivých vrstvách vzduchu a to, jak se šíří. Zejména by nám to přiblížilo inverzní situace, protože stále ještě přesně nevíme, jak je to s vertikálním rozložením prachových částic a jaký je podíl zdrojů znečištění," přiblížil Deníku Petr Jančík, vedoucí katedry ochrany životního prostředí v průmyslu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB- -TUO. Dodal, že v dnešní době už existují natolik lehké a přesné měřicí přístroje, že je možné je umístit i na bezpilotní prostředky, jejichž nosnost stěží přesáhne dvacet kilogramů.

Výběrové řízení

Podle Petra Jančíka je na projekt vyčleněno více než milion korun. Čekají pouze na souhlas ministerstva školství, zda si přístroj s vybavením potřebným pro jeho provoz mohou pořídit. „Samozřejmě v rámci výběrového řízení. S tím ale může být potíž, protože je problém provést výběrové řízení u prototypů a specializovaných vědeckých zařízení," vysvětlil Jančík. Pokud vše půjde bez komplikací a podle plánu, mohla by se nad Ostravu měřicí vzducholoď vznést ještě letos v zimě. Přinesla by tak cenná data už z první inverzní epizody.

„Byli bychom nejen v rámci Evropy, ale i světa unikátní v tom, že bychom detailně zmapovali znečištění v regionu. Tento postup zatím není rozšířený a bohužel nebo bohudík pro to máme ideální laboratoř, Ostravu," doplnil vedoucí katedry.

Bez pilota

Vzducholoď, kterou pro Ostravu obstarává firma AirshipClub, jediná svého druhu v republice, bude bezpilotní.

„Start a přistání zatím stále musí řídit pilot s vysílačkou, ale jakmile vzducholoď vystoupá do bezpečné výšky, řídí ji operátor u počítače a létá po naprogramované trase. Zatím není legislativně umožněn plně autonomní provoz, takže na let musí neustále někdo dohlížet," řekl Filip Kobrzek z firmy AirshipClub, která vzducholodě prodala i do Německa, Afriky nebo třeba na Slovensko.

„Prodej a konstrukce je ale malé procento naší obživy. Takto uděláme jedno až dvě plavidla za rok. Nejdou vyrábět sériově, protože jsou dělaná na specializované práce. Sami pronajímáme devítimetrovou vzducholoď s elektromotorem. Tu si pronajímají například stavební a těžařské firmy, které monitorují znečištění ze svých provozů, nebo jsme nedávno pro ČVUT měřili průnik a ohyb signálů skrz budovy," doplnil Kobrzek s tím, že úspěchem je pro ně už jen to, že se našel úzký trh, kde se vzducholodě uplatní.