Sokoli letos zahnízdili v Jeseníkách již po dvaadvacáté. Od roku 2001 opustilo hnízda v tomto regionu na 350 mládat. Letos tu sokoli vyvedli o třetinu méně mláďat než v rekordní loňské sezóně, kdy jich bylo 41.

„Navzdory nižšímu počtu mláďat hodnotíme i letošní rok jako úspěšný. Počet vyvedených ptáků sice meziročně kolísá, ale z pohledu stability populace je důležitější výrazně neklesající počet hnízdících párů. Těch je již pátým rokem v Jeseníkách kolem dvaceti,“ vypočítal Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Monitoring a ostraha sokolů

Při monitoringu a ostraze sokolích hnízd ochráncům přírody pomáhají dobrovolní spolupracovníci i fotopasti s okamžitým přenosem.

„Díky nim máme obrovské množství jedinečných informací ze života sokolích rodin. Pro představu – na jedno hnízdění je to zhruba sto tisíc tisíc snímků. Díky fotopastem jsme zaznamenali na jedné čtvrtině hnízd predaci kunou. Ta je nejobvyklejším přirozeným predátorem sokolích hnízd v Jeseníkách,“ vysvětlil spolupracovník Agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Pospíšil.

„Získané údaje se snažíme využít k ochraně těchto stále ohrožených ptáků. Vedle přirozených faktorů snižujících pravděpodobnost zdárného vyvedení mláďat, jako jsou predace, povětrnostní vlivy či vnitrodruhová konkurence, je velmi důležitým až limitním faktorem zabezpečení klidného průběhu hnízdění ze strany člověka, hospodáře i tolerantního návštěvníka hor,“ zdůraznil Petr Šaj.

Vyhlášené sokolí lokality

Jeseníky s okolím jsou v současnosti jednou z nejvýznamnějších sokolích oblastí v České republice. Sokoli tu většinou nehnízdí na výrazně turisticky či lezecky vytížených místech.

Na rozdíl od chráněné krajinné oblasti Broumovsko či národního parku České Švýcarsko tak státní ochrana přírody nemusí zásadně omezovat vstup návštěvníků.

Místa, kde je větší riziko rušení sokolů návštěvníky hor, označují tabule s vysvětlením a hlídají je členové dobrovolné stráže přírody. V Jeseníkách a nejbližším okolí sokoli opakovaně obsazují přibližně dvacet skalních lokalit, kde hnízdí přímo na římsách či ve starých krkavčích hnízdech.

Ve druhé polovině minulého století počty sokolů drasticky poklesly, především kvůli nadměrnému používání pesticidů a dalších chemikálií v zemědělství. Postupně se do české a moravské krajiny díky důsledné ochraně vracejí.

VIDEO/Sokol - střemhlavá stíhačka:

| Video: Youtube