Hotovo mělo být podle smlouvy v úterý, ale jak se zdá, stavba bude ukončena a předána nejdříve v závěru června. Každý den, včetně sobot a nedělí, si tak stavbaři ze svého zisku budou odepisovat 25 tisíc korun, a to do doby, než město převezme dokonale odvedenou práci. Investice přijde na zhruba 23 milionů korun.

Podezřele pomalé tempo

Město přitom na sankce upozorňovalo dříve, když se lidé začali podivovat, jak dlouho stavba trvá a že dělníci na ni jsou k vidění jen sporadicky. Když už se začala objevovat dlažba, nemohli si nevšimnout množství závad.

„Termín dokončení stavby je 22. května. Já vám ručím za to, že převezmeme pouze dobře odvedenou práci. Pokud se tak nestane, neodpustíme firmě ani korunu,“ prohlásil na dubnovém zasedání zastupitelstva náměstek primátorky Karel Šlachta.

V minulých dnech se sice na chodnících začalo pracovat viditelně intenzivněji, k dokončení stavby je ale stále daleko.

Množství závad a nedodělků

„Chodníky jsou provedené nekvalitně. Stavbu nepřevezmeme do jejich opravy a zhotovitel bude platit ujednané penále. Nejde přitom jen o chodníky, ale také o úpravy zeleně, instalaci laviček nebo odpadkových košů. Vše musí být v naprostém pořádku,“ řekl náměstek Šlachta.

„Nejsou například provedena bezbariérová vyústění v místech přerušení u vozovek. Někde jsou nerovnosti, propadlá dlažba, zvýšené obrubníky po krajích a řada další závad,“ vedoucí oddělení investic havířovského magistrátu Kateřina Mikulová.

Zástupci stavebních firem se k situaci vyjadřovat nechtěli. Pochybení ale uznávají a dělají vše, aby stavba byla dokončena co nejdříve a penále co nejmenší.