Po dlouhých letech příprav by se se stavbou mohlo začít už v polovině letošního roku. Půjde zatím o první etapu v úseku od lávky přes řeku Lučinu pod altánkem u ZŠ Na Nábřeží. Stezka povede podél Mezidolního potoku k ulici Mezidolí.

„Jde o nový úsek cyklostezky o délce 1,65 kilometru. Jedná se o první etapu zamýšlené cyklostezky z Havířova k Žermanické přehradě, která je součástí regionální páteřní cyklotrasy č. 56 Olza. Z prostředků Evropské unie se na tuto stavbu podařilo získat 5,1 milionu korun, což představuje 85 procent předpokládaných nákladů," informoval manažer vnější komunikace ROP Moravskoslezsko Michal Sobek.

Stavba první etapy by měla být dokončena na podzim. Navázat by na ni měly další etapy, aby ve finále cyklostezka končila u Žermanické přehrady.