Spíše větší hráči, o ty by mělo v případě Dukelských kasáren město v prvé řadě zájem.

Zastupitelé na svém únorovém zasedání schválili studii, která počítá s využitím několika částí kasáren pro výstavbu bytových domů a shodli se také na vyhlášení výzvy pro investory, aby se společně s městem zapojili do revitalizace území bývalých kasáren.

Město podle náměstka primátora Dalibora Halátka (Změna pro Opavu) plánuje podél Vančurovy ulice vybudovat cyklostezku, s tím musí budoucí investoři počítat.

Tak vypadala Dukelská kasárna ještě jako Rudolfova v době svého vzniku.
DOMY S HISTORIÍ: Dukelská kasárna

Na řešené území, které je je rozděleno do několika zón, byly zpracovány již dvě studie.

První z nich vytvořil architekt Lubomír Dehner. Druhá, ideová architektonicko-urbanistická studie, vznikla v Ateliéru 38 a zabývá se zónou A (nástupní plocha s okolními historickými budovami) a zónou B (garážoviště a dílny).

Zóna C, položená nejvýše podél Vančurovy ulice, je pak částečně již prodána a v zóně D se nachází heliport. Podle Dalibora Halátka je cílovým stavem prodat zóny A i B. Druhá jmenovaná je určená k demolici, v zóně A se počítá se zachováním historických budov.

Na svém únorovém jednání zastupitelé vedli také debatu o využití bývalých kasáren. „To, co tam vznikne, je důležitější než to, za kolik to prodáme,“ uvedl Dalibor Halátek.

Záměr prodeje byl po rozpravě nakonec upraven na vyhlášení výzvy investorům na posílání návrhů jak prostor využít. S touto variantou panovala vzácná shoda napříč celým zastupitelstvem. Všech 34 přítomných hlasovalo pro návrh.

Dukelská kasárna - ilustrační fotoZdroj: archiv Deníku

Výzva investorům visí na webu města již od minulého týdne. Revitalizaci prostoru bývalých Dukelských kasáren hodlá město Opava uskutečnit ve spolupráci se soukromým investorem či investory.

„Město Opava preferuje komplexní řešení zájmového území, připouští však, že návrh řešení se může vztahovat i jen k jedné ze dvou ucelených částí zájmového území, které jsou dle výše uvedené studie vymezeny jako zóna A a zóna B,“ uvádí se kromě jiného ve výzvě.

Investoři mají čas se přihlásit do 20 dubna.

„Je to na velmi dobré cestě. Podle všeho nabídky budou,“ uvedl primátor Opavy Radim Křupala (ČSSD) minulý týden s tím, že v daném okamžiku to vypadá, že by se o prostor měli hlásit větší hráči.

Podle jeho slov bude do řešení prostoru vtažena i urbanistická komise a její zdůvodnění bude součástí materiálu pro jednání zastupitelstva.

„Cena tam není podstatná, vycházíme z toho, že by se to řešilo přes znalecké posudky,“ uvedl Radim Křupala.

Podle jeho slov jeden z investorů zvažuje dokonce i koupi zóny A.

Kolem úterního poledne byl Obchodní dům Breda opatřen plachtou vybízející potenciální zájemce ke koupi. Foto: Deník / Petr Dušek
Stará Breda se prodává