Jak již Deník uvedl v lednu, státní podnik Diamo, který zastavil vznik vzdušné stěny – dělící prohořívající haldu v Heřmanicích od nedaleké skládky chemického odpadu z koksovny – a následně i samotnou sanaci celé haldy, přišel s návrhem.

„Chceme nabídnout představitelům města i kraje pravidelné setkávání ideálně na měsíční bázi na takzvaných kontrolních dnech, kde budeme předávat nejnovější informace o vývoji pozastavení sanačních prací na úložném místě těžebních odpadů v Ostravě-Heřmanicích,“ uvedl v lednu ředitel Diama Ludvík Kašpar po jednání s hejtmanem Janem Krkoškou, primátorem Janem Dohnalem a jeho náměstkem pro životní prostředí Alešem Boháčem či starostou Slezské Ostravy Richardem Verešem.

Tisíce lidí pak letos na Ostravsku podepsalo také petici za odstranění haldy.

V Ostravě probíhá sběr podpisů pod petici za likvidaci heřmanické haldy | Video: Deník/Petr Jiříček

Státní podnik Diamo, který má na starosti zahlazování následků důlní činnosti, dosud prováděl imisní monitorování problematické haldy pouze čtyřikrát ročně. Nově pro něj ostravský zdravotní ústav zaznamenává nepřetržitě téměř všechny škodliviny, u kterých je stanoven zákonný limit.

Heřmanická halda, která je zčásti postižena hořením, se rozkládá na ploše zhruba 103 hektarů v katastrálních územích Hrušov a Heřmanice, bezprostředně však sousedí i s Vrbicí. Na výsledky monitoringu proto netrpělivě čeká také bohumínská radnice. První data by mohla být zveřejněna v horizontu několika týdnů.

„Kvalita ovzduší je pro nás velmi důležitá, obzvláště ve Vrbici, kterou již trápí občasný zápach z kompostárny a ze skládky OZO Ostrava. Také my máme proto zájem na vyřešení haldy v Heřmanicích. Stát je zodpovědný za to, aby tato stará ekologická zátěž neměla dopad na zdraví lidí. Jsme tedy zvědavi na výsledky měření a věříme, že pak budou opravdu veřejně dostupné,“ konstatoval starosta Bohumína Petr Vícha.

Dvě mobilní stanice pro sledování stavu ovzduší odborníci umístili do dvou nejblíže obydlených míst od haldy. Jedním z nich je právě Vrbice, druhé se nachází nedaleko věznice v Ostravě‑Heřmanicích.. „Vycházeli jsme z rozptylové studie a zákonné vyhlášky o umístění monitorovacích stanic. Ta přesně definuje například podmínky vzdálenosti od komunikace nebo budov a další důležité aspekty tak, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků měření,“ uvedl ředitel odštěpného závodu ODRA Rostislav Dudáš.

Státní podnik DIAMO provozuje termicky aktivní odval Heřmanice od roku 2002. Haldu tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven, jejich objem se odhaduje na 30 milionů tun. Sanační práce na haldě však DIAMO na konci loňského roku pozastavilo, a to kvůli sporu se zhotovitelem prací a změně majetkových poměrů v lokalitě. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto ustanovilo meziresortní komisi, která v březnu letošního roku uložila DIAMU za úkol zpracovat do 20. června novou aktualizovanou studii sanace.