Veřejné setkání hlavních představitelů Hlučína s místními obyvateli lze dnes už považovat za tradiční. Město má vynikající zpětnou vazbu, a navíc samotní občané ho pomohou nasměrovat na to nejdůležitější, co by se zde mělo vyřešit.

Výjezd z lokality Rovniny

V minulém roce Hlučíňany trápil výjezd z lokality Rovniny. Kvůli vysokému počtu projíždějících aut se řidiči jen stěží zařazovali na hlavní komunikaci. Už letos by tady ovšem měla vzniknout propojka silnic Závodní a Ostravské. Místním se nelíbila ani absence chodníku mezi Bobrovníky a hřbitovem Březiny.

Také to se letos změní. Jeho stavba by měla začít na podzim a náklady vyjdou asi na dva miliony korun. Hlučín dal také zelenou alternativnímu školství a finančně podpořil občanské sdružení hlučínského Montessori centra.

Kulturák praskal ve švech

I v letošním roce občané diskutovali u kulatých stolů v kulturním domě, který doslova praskal ve švech. Zaplněn byl až do posledního místa.

„Stoly byly rozděleny podle jednotlivých oblastí. Diskutovalo se o rozvoji města, podnikání, bydlení, životním prostředí a mnohém dalším. Už podruhé se na fóru objevil také speciální stůl pro mladé, kteří měli možnost navrhnout řešení problémů ze všech oblastí," komentoval hlučínský tiskový mluvčí Miroslav Pech. Jak bylo uvedeno výše, všichni společně zvolili deset nejpalčivějších problémů.

Lidé by si přáli rekonstrukci náměstí na sídlišti OKD u marketu Hruška a chtěli by vyřešit i plynulost silničního provozu instalací semaforů na vybraných křižovatkách na průtahu I/56, jenž vede skrze město.

Celoměstská anketa

Zmiňme ještě například opravu parkovací plochy v ulici Jaroslava Seiferta a také vybudování tělocvičny u Základních škol Bobrovníky a Darkovičky.

Vznikla už i celoměstská anketa, jejímž prostřednictvím Hlučíňané skutečně potvrdí dané problémy. Vyplněné lístky mohou osobně odevzdat na městském úřadu anebo odeslat elektronickou poštou. A to až do středy 30. dubna. „Ověřenými problémy, které vzejdou z ankety, se bude zabývat zastupitelstvo města a jejich řešení bude zařazeno do strategického nebo akčního plánu města," připojil na závěr Miroslav Pech.

Top 10 problémů Hlučína1. rekonstrukce náměstí na sídlišti OKD u marketu Hruška
2. řešení plynulosti dopravy na průtahu I/56, který vede městem
3. oprava parkovací plochy v ulici J. Seiferta
4. vybudování tělocvičny u ZŠ Bobrovníky a Darkovičky
5. řešení problému znečištění ovzduší lokálními zdroji
6. oprava chodníku v městském parku
7. další budování cyklostezek ve městě
8. využití městského parku ke kulturním akcím
9. vybudování umělé horolezecké stěny
10. pomoc občanům, kteří se dostanou do krizové životní situace

Petr Dušek