Boj na ostří nože v Hlučíně rozpoutala paní K. (Deník celé její jméno zná), která se zúčastnila obou výběrových řízení. Pod podmínkou anonymity souhlasila s rozhovorem odhalujícím zákulisní dění a machinace na hlučínské radnici. „Ještě jsem nezažila, aby předseda výběrové komise před pohovorem jednomu kandidátovi poslal životopis druhého kandidáta a ještě o něm zjišťoval informace,“ kroutí hlavou paní K. nad praktikami v Hlučíně. Přečtěte si, co dalšího prozradila.

Vše o korupční kauze a převratu v Hlučíně čtěte zde

Zkuste na úvod přiblížit, kdo je „paní K.“?
O skandálu v Hlučíně zřejmě již hodně lidí ví a v té souvislosti se mluví o mé osobě jako o zvýhodněné kandidátce. Původně jsem vůbec do médií nechtěla vystupovat, ale už toho bylo dost, proto jsem nakonec s rozhovorem souhlasila a reagovat musím. Občané by měli vědět o praktikách současného vedení města přímo ode mě. Má reakce souvisí s řadou už vydaných článků a s výroky současné paní starostky, které popisují konkrétně VŘ2 na pozici ředitele SaKH, ovšem způsobem, který v mnohém není pravdivý a bohužel se mě to negativně dotýká. Podobně se vyjadřoval prostřednictvím tisku také pan místostarosta.

Tak pojďme k podrobnostem…
Vše začalo, když jsem se přihlásila do VŘ1 před necelým rokem. K Hlučínu mám dlouhodobě vřelý vztah, toto město miluji a trávím tu hodně času. Mám zde přátele a i díky tomu jsem postupně získávala informace o špatném stavu a řízení organizace SaKH a není mi to lhostejné. Právě z těchto důvodů jsem se přihlásila do VŘ1, i když jsem v něm nakonec neuspěla. Po tomto VŘ1 vyšel článek paní Teskové v Hlučínských listech a já jsem ji kontaktovala za účelem schůzky s tím, že jsem ji chtěla předat informace, které jsem o průběhu VŘ1 měla. Paní Tesková mi sdělila, že sama ví o katastrofálním stavu SaKH, že vše je podrobně sepsáno v Analýze fungování SaKH, která je sice neveřejná, a že s tím není schopna nic udělat. Paní Tesková mi následující den sama tuto analýzu přeposlala a měla zájem o získání mého názoru k této analýze a problémech v ní popsaných. Od té doby mě paní Tesková často kontaktovala a zajímala se o dění v SaKH i o průběh VŘ1 s tím, že v tom chce „udělat pořádek“. Následovalo to, že nová paní ředitelka rezignovala a tehdejší vedení města právě i kvůli úniku informací v rámci VŘ1 bylo odvoláno.

Povězte, čekala jste, jaké pozdvižení v Hlučíně vámi zveřejněné potažmo panu Paschkovi předané informace způsobí?
Upřímně, byla jsem zvědavá, jak bude reagovat paní starostka poté, co jsem ji upozornila na velmi podivný průběh VŘ2, včetně výsledků, které jsem se dověděla přímo od ní. Části jednání byl přítomen i pan místostarosta Škvain. V klidu jsem je žádala, ať VŘ2 včas zruší, právě pro manipulace a nekalý průběh.

Co bylo s VŘ2 špatně?
Tohle nejde říct jednou větou. Paní Tesková v době VŘ1 byla v pozici předsedkyně kontrolního výboru, nyní je starostkou. Předané informace, manipulace a ovlivňování průběhu VŘ2 mi přijdou ještě horší, než co se dělo během VŘ1. Proč mi paní starostka dala jasný pokyn kolik mám povinně udělat v testu chyb, proč mi poslala životopis jiné kandidátky s tím, jestli ji znám? Paradoxně celé VŘ2 vyhrál kandidát s vazbou na jiného zastupitele města, který byl členem výběrové komise, zároveň je radním zodpovědným za rozvoj Hlučínského jezera. Hodnocení kandidátů nemělo vůbec žádný reálný základ, žádná jasná hodnotící kritéria, každý člen hodnotil libovolně bez ohledu na výsledky v testu a podobně. Kompletní výsledky jsem opět dostala osobně od paní starostky.

Se stavem v SaKH popsaném v předmětné analýze souhlasíte?
Když jsem přečetla analýzu stavu organizace, byla jsem zděšena. Takže na váš přímý dotaz, v jakém stavu organizace je, či byla, mohu říct – s ohledem na citlivost informací a na to, že tam pracují lidé, které znám –, že je ve velmi špatném stavu.

Předpokládám proto, že pro VŘ2 jste tedy přišla s návrhem, jak SaKH ozdravit…
Ano, pro VŘ2 jsem si zajistila řadu cenných informací, i když nejsou veřejně přístupné. Následně jsem si o ně zažádala v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, zapracovala jsem tam i své osobní zkušenosti a myslím, že jsem předložila kvalitní koncepci rozvoje, zpracovanou přímo na míru této organizace, která k ozdravení SaKH mohla vést.

Bylo v době rodící se komunikace s paní Teskovou vaší snahou ředitelku sesadit, jelikož vyhrála nefér způsobem?
Nic podobného nebylo mým plánem a ani k tomu nemám žádné kompetence.

Postupně jste zahájila aktivní komunikaci s paní starostkou, platí to, co ona deklaruje, a tedy že vy jste byla zdrojem informací pro ni, nikoli naopak?
Vše souvisí s onou analýzou, v níž jsem objevila řadu nesrovnalostí a naprosto zásadních pochybení ve fungování SaKH. Organizace byla v naprosto zoufalém stavu. Takový materiál jsem za svůj život ve veřejné správě ještě neviděla. Je to příspěvková organizace, zřízená městem, do SaKH jde každý rok 40 milionů korun z rozpočtu města. Jsem ekonom a mám řadu let zkušenosti z veřejné správy, takže to, co jsem tam zjistila, mě nutilo jednat. Zdrojem mých prvních informací byla tato analýza poskytnutá mi paní starostkou.

Můžete zmínit něco konkrétního z předmětné analýzy, co bylo v SaKH špatně?
Nemohu říct nic podrobného, ale byly to provozní, hospodářské i personální problémy. Více k tomu nemohu sdělit, je to neveřejný materiál.

Na jedné straně je to neveřejný materiál, na druhé straně jste se s ní coby pouhý účastník výběrového řízení mohla seznámit…
Paní Tesková mi analýzu sama poslala. V té době nikdo netušil, že bude VŘ2. Až později jsem měla jasno, že když budu předkládat další koncepci, může být problém materiály získané z analýzy zapracovat, protože jsem ji vlastně nezískala regulérní cestou.

Jinými slovy byste se ocitla ve stejné situaci jako výherkyně VŘ1, která z ní čerpala. Využila jste tedy něco z oné analýzy ve VŘ2?
Dodatečně jsem si podala žádost na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím a žádala jsem o materiály, o kterých v analýze bylo psáno, tedy zřizovací listiny a podobné věci.

Takže na základě 106ky jste si zažádala o informace, o kterých byste neměla tušení, kdybyste analýzu neviděla…
Zřizovací listinu jsem hledala i tak, ale jiné materiály by mě nenapadly, to skutečně až po analýze.

Na základě intenzivní vzájemné komunikace s paní Teskovou jste tedy dostala pocit, že byste byla člověk na správném místě a řekla vám, že funkci ředitelky dostanete, je to tak?
Přesně tak. Chodily mi od paní Teskové děkovné a chvályhodné zprávy za každou zpracovanou věc. Několik týdnů, či spíše měsíců, jsem v podstatě pro paní Teskovou „pracovala“ jako jakási poradkyně pro ekonomické, organizační a personální věci. Za to jsem sice nepobírala žádný honorář, ovšem motivací pro mě byl osobní a opakovaný příslib pozice ředitelky SaKH. Měly jsme dohodnutý i konkrétní datum mého nástupu a i z tohoto důvodu jsem v té době dokonce odmítla jinou pracovní nabídku.

Na jedné straně říkáte, že nechcete poskytovat detaily vzájemné komunikace, na straně druhé jste ji celou poskytla bývalému panu starostovi Paschkovi…
Předně jsem jednala s paní starostkou, s panem místostarostou a vše chtěla vyřešit v klidu, stačilo tehdy VŘ2 prostě zrušit, to však bylo zamítnuto. Pan Paschek je nyní předsedou kontrolního výboru a kdo jiný by měl o tomto vědět, když starostka a místostarosta nereagovali?

Zmínila jste podivné praktiky ve VŘ2. Stávající ředitel, který po něm byl jmenován do funkce šéfa SaKH, je podle vás na svém místě nezaslouženě?
Vyjadřovat se k tomu moc nechci, i když jsem se dověděla, na základě čeho byl vybrán. Jak sdělila paní starostka – je to prostě „politika“. Překvapilo mě, že do organizace, která je ve velmi vážných ekonomických potížích, nastupuje člověk, který ekonomické vzdělání podle mých informací nemá a v testu odborných znalostí na čelních příčkách neskončil. Už ani VŘ2 se nemuselo konat, zákonná povinnost to není. Víte, SaKH nepotřebuje další a další výběrová řízení, potřebuje pomoc, rychlou a kvalitní. Potřebuje skvělého lídra, který jej vzkřísí z popela, nastartuje a povede tak, aby z něj měli občané prospěch. A myslím tím všechny občany, ne jen několik vyvolených. To si myslím, že je ze všeho nejdůležitější. Pro mě tohle prioritou je a bude.

O vašem výstupu ve VŘ2 paní starostka uvedla, že to byl výbuch. Co mi k tomu s ohledem na svá předchozí slova řeknete?
To mi přijde přímo k smíchu. Jak je možné, že mě v hodnocení ona sama dala na první místo a někteří další členové rovněž? Ukázala mi tabulku se jmény kandidátů a členů komise s hodnocením, takže vím, kdo koho jak hodnotil, a vím, že jsem byla první hned u několika členů výběrové komise. Navíc je mi s podivem, že když jsem byla dobrá ty dlouhé týdny jí radit, a za to byla vždy chválena, jak to, že jsem u pohovoru naráz vybouchla, a to i přes bezchybný test, myslím že trefně zpracovanou koncepci a správně zodpovězené všechny otázky.

Chápu tedy správně, že poukazujete na skutečnost, že jste viděla hodnocení členů VŘ2, které nekorespondovalo s tím, kdo ho nakonec vyhrál?
Když pominu to, že mě paní starostka předem informovala o tom, kdo se do VŘ2 hlásí, kolik je tam mužů, kolik žen, přijde mi velmi nestandardní, když mi večer před pohovorem přijde od paní starostky životopis jiné kandidátky s uvedením naprosto konkrétních informací a dotazem, jestli ji znám. Vzhledem k tomu, že paní působila ve velmi podobném typu organizace, odhadovala jsem, že bude mít test zřejmě bez chyb. Na toto mi paní starostka odpověděla: „Ale ty ne, ty udělej chyby a udělej jich hodně“. Víc se k tomu nechci vyjadřovat, ale ještě jsem nezažila, aby předseda výběrové komise před pohovorem jednomu kandidátovi poslal životopis druhého kandidáta a ještě o něm zjišťoval informace.

Co se podle vás najednou změnilo z onoho „podepisujeme smlouvu bez VŘ2“ do bodu, kdy paní starostka přiznala: „Chtěla jsem se jí zbavit“?
Pravdu se asi nedozvím, každopádně to, že se mě nyní chce zbavit, mi nahání obavy.

Bylo to myšleno spíše v rámci VŘ, abyste nevyhrála…
To mě mrzí. Říkala mi, že mám makat, ať od 1. ledna 2024, až budu oficiálně ve funkci, všechno vím. Myslím, že bodem zvratu byla chvíle, kdy na společné jednání do SaKH dorazili i další dva radní. Z její strany žádný konkrétní důvod neznám, po VŘ2 mě sama kontaktovala, nabízela mi lístky na městský ples, permanentky, a to ještě i v dubnu. Mohu se jen domnívat, že roli mohly hrát zájmy jiného člena zastupitelstva nebo někomu možná vadí, že věci kolem SaKH aktivně zjišťuji a mám zájem je řešit.

Může podle vás nastat situace, že tato kauza vyšumí, nebo i na základě policejního šetření pro Hlučín nastanou další poměrně výrazné změny?
V tuto chvíli si myslím, že kauza už nejde zastavit, navíc začalo šetření ze strany Policie ČR. Myslím, že není vyloučeno ani další trestní oznámení za konkrétní věci a na konkrétní lidi. Mi osobně je prakticky jedno, kdo je u moci, kdo v koalici a kdo v opozici. Mi jde o to, že se jedná o důvěru občanů ve vedení města, jde o příspěvkovou organizaci a také o veřejné peníze. Město coby zřizovatel by mělo postupovat v souladu se zákony a s přístupem řádného hospodáře. Celé to na mě nyní působí dojmem, že teď, když už se k moci dostalo nové vedení, je jakoby vše v pořádku. A dost možná, že ta netransparentnost někomu dokonce vyhovuje.