Momentálně je na stole hned několik návrhů. Konkrétně se jedná o zelenou plochu mezi ulicemi Písečná, 28. října, oplocenými pozemky rodinných domů a chodníkem lemujícím pozemky mateřské a základní školy. Město si už nechalo vypracovat studii, jež se zabývá jejím využitím.

Nový park bude jako stvořený pro relaxaci a volnočasové aktivity. Na své si určitě přijdou místní obyvatelé, ale také děti ze školek a škol.

Projektant, jenž dostal za úkol vymyslet výslednou podobu parku, předložil celkem tři návrhy. Jeden z nich počítá s dětským hřištěm s lavičkami, stoly na stolní tenis a nebo třeba okruhem pro in-line bruslaře, uprostřed kterého by byl skatepark. Měl by zde vyrůst i terénní val, jenž by fungoval jako protihluková bariéra mezi samotným skateparkem a zástavbou rodinných domů.

Varianta myslí také na starší občany, pro něž by zde bylo instalováno několik strojů pro rehabilitaci a také posilování.

Druhý návrh zahrnuje vybudování dobrodružné zahrady s přírodním posezením a hracími prvky pro děti. V poslední variantě by pak zatravněná plocha byla opatřena fotbalovými brankami. Ceny jednotlivých řešení se pohybují mezi třemi až šesti miliony korun.

.

Lokalita parku na Rovninách je momentálně nevyužívána. zdroj: Město Hlučín

„Na osadním výboru jsme celou studii projednali a vzhledem k tomu, že se jedná o významnou investici, by bylo dobré, aby se k jednotlivým návrhům vyjádřili samotní občané," přiznala předsedkyně osadního výboru Jaroslava Miketová a ještě pokračovala:

„Preferujeme , aby konečné řešení bylo kombinacemi navrhovaných variant. Na ploše bychom rádi vybudovali senior park a dětské hřiště spolu se skateparkem. Myslíme si také, že je zbytečné budovat nákladný zemní val. Nicméně rozhodnutí je na občanech."

Hlučíňané se mohou zapojit do internetové ankety, která bude probíhat během celého května. Všechny náhledy studií naleznete na stránkách města: www.hlucin.cz.

Jakmile se připomínky vyhodnotí, vše se dopracuje a projedná v radě města. Až poté bude možno zpracovat projektovou dokumentaci a vydat územní rozhodnutí. Město Hlučín samozřejmě chce usilovat o to, aby co největší část nákladů byla pokryta formou dotace. Nový park by mohl být dokončen v průběhu roku 2016.

Petr Dušek