Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Beskydy se proto rozhodla ty akce, které mají jen minimální dopad na přírodu, místní obyvatele a běžné turisty označit jako Přírodě přátelské závody.

„Zájem o pořádání hromadných akcí nejrůznějšího typu v Beskydech setrvale roste. Mnohdy znamenají zátěž nejen pro přírodu, ale i místní obyvatele a turisty. Vytvořili jsme proto desatero, které jejich dopady minimalizuje, a zveřejnili je na našich stránkách. Potěšilo nás, že se už po dvou týdnech objevil organizátor, který je splnil,“ vysvětlil František Jaskula z AOPK, Správy CHKO Beskydy.

První Přírodě přátelský závod startuje dnes ve Frýdlantu nad Ostravicí. Trasa Frýdlantského duatlono povede Beskydami a skládá se z pětikilometrového běhu, za kterým následuje devatenáct kilometrů na horském kole a pak dalších dva a půl kilometru běhu. Závod mohou absolvovat jednotlivci, ale i dvojice. Hlavní závod doplní také rodinný běh na jeden kilometr nebo čtyřčlenný závod týmů ve výnosu bečky piva na vrchol Lysé hory s názvem Beskydský šerpa.

„Může se také pyšnit logem, které jsme pro tento typ akcí vytvořili,“ doplnil Jaskula.

První víkend v září zažijí Beskydy o poznání masovější akci. Na trasu oblíbené Beskydské sedmičky, která vede přes sedm beskydských vrcholů od Javorového po Velký Javorník, se v pátek večer vydá přes tři tisíce závodníků.

Byť organizátoři závodu s ochranáři spolupracují, logo si vysloužit nemůžou.

CESTOU POSTUPNÉHO OZELEŇOVÁNÍ

„Hromadné akce často přinášejí problémy nejen v Beskydech, ale i v dalších chráněných územích. Nechceme jít cestou zákazů, ale jejich postupného ozeleňování. Naším cílem je, aby si organizátoři uvědomili, že je i pro ně výhodné pořádat takové akce, které jsou šetrné k přírodě i lidem. Počítáme s tím, že pokud se značka Přírodě přátelské závody osvědčí, budeme ji využívat i v dalších chráněných krajinných oblastech,“ konstatoval Tomáš Růžička, ředitel odboru vnějších vztahů Agentury ochrany přírody a krajiny.

Kdy je závod k přírodě přátelský? 

• vyhýbá se klidovým oblastem, nečeká se nadměrné rušení zvěře

• start, cíl a občerstvovací stanice jsou v snadno dostupném území

• nejsou potřeba výjimky ze zákonů pro vjezd více než tří motorových vozidel

• po závodu bude trasa uklizena do 24 hodin

• závod nezpůsobí znečištění trasy odpadky; odpovídající sociální zázemí

• pod 300 účastníků

• neprobíhá před rozedněním a po setmění

• není doprovázen aktivitami, které by plašily lesní zvěř (hlasitá hudba, vrtulníky, ohňostroje)

• odsouhlasen KČT, Horskou službou, obcemi a vlastníky lesa, na jejichž území se koná

• organizátoři závodu ještě před konáním závodu zorganizují akci na pomoc beskydské přírodě