Hygienici již vyrazili na kontrolu letních táborů pro děti. Do konce prázdnin jich navštíví třetinu. Zaměří se především na hygienu, bezpečnost a stravování.

Celkem devadesát zotavovacích akcí na severní Moravě a ve Slezsku tolik jich k poslednímu červnu na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě ohlásili pořadatelé táborů pro děti. Tato povinnost jim vyplývá ze zákona, pokud pořádají organizovaný pobyt pro minimálně třicet dětí ve věku do 15 let a na dobu delší než pět dnů. Během letních prázdnin by se tak mělo na 171 turnusech po celém kraji vystřídat na 10 956 dětí.

Ověřte si, komu své dítě svěříte Podle hygieniků bývá nejvíce stížností na zotavovací akce, které jejich provozovatelé neohlásí. Ne všechny také ohlášení podléhají (viz výše). Dobře proto zvažte, komu své dítě svěříte. Každá oznámená zotavovací akce je pracovníky hygienické služby zaznamenávána do informačního systému, který komunikuje se systémem hasičského záchranného sboru. Cílem je mimo jiné zajištění včasné pomoci při nepříznivých přírodních situacích, vyskytujících se v posledních letech stále častěji. Data, která jsou zadávána do informačního systému podle doručených oznámení, jsou zpracovávána a uveřejněna na webových stránkách www.taboryinfo.cz. Tam si je také můžete najít. 

„Pro letošní rok bylo ministerstvem zdravotnictví stanoveno zkontrolovat nejméně třicet procent probíhajících zotavovacích akcí," říká Radim Mudra, mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Jen pro představu: v loňském roce pracovníci krajské hygienické stanice navštívili a zkontrolovali 91 z celkem nahlášených 234 turnusů zotavovacích a podobných akcí.

„Jako vždy, i letos jsme zahájili kontroly hned začátkem letních prázdnin," říká Mudra a dodává: „Byli bychom rádi, kdyby letošní kontroly, stejně jako loňské, neprokázaly hrubé porušení zákonných povinností a žádný z táborů by ani letos nemusel být zrušen či zakázán."

Kontroly ve stanech i v ubytovnách

Podmínky pro pořádání těchto akcí pro děti vymezuje vyhláška číslo 106/2001 Sb. V nich je stanovena nejen povinnost ohlásit ji minimálně měsíc dopředu, ale i další. Například umístění tábora nebo zdroje pitné vody. „Pokud je jím studna, musí být předložen doklad o vyšetření kvality pitné vody," podotkl Mudra.

Hygienici se zaměřují rovněž na kontrolu ubytování dětí ve stanech nebo budovách či na to, zda je zajištěna izolace a ošetřovna, pro případ, že děti na táboře onemocní.

Jejich oku rozhodně neujdou ani podmínky pro osobní hygienu, jako je odpovídající počet WC vzhledem k počtu dětí, zda děti mají možnost mytí rukou v tekoucí vodě a koupání nebo osprchování se v teplé vodě alespoň jednou za týden.

Podávání stravy i náppjů

„Velká pozornost je věnována provozu stravování, bezpečnosti vstupních surovin, jejich skladování a dodržování technologických postupů při přípravě stravy. Kontrolujeme také způsob podávání nápojů a dodržování zásad pro účast dětí při přípravě stravy," zdůraznil Mudra.

Jak doplnil, v loňském roce byly na 11 táborech konaných v Moravskoslezském kraji uděleny blokové pokuty v celkové výši 5300 korun. Šest pokut za nedostatky ve stravování a o jednu méně za nedostatky v ubytování, ve zdravotnické dokumentaci nebo za neodpovídající podmínky pro osobní hygienu.

„Vzhledem k velkému počtu pravidelných a zkušených provozovatelů letních táborů bývají tyto akce dobře připraveny a bez větších nedostatků," uzavírá Mudra.