Smogová situace začala na konci minulého týdne. Prašnost se zvýšila v sobotu, kdy byla vyhlášena Smogová situace pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko, včetně Třinecka. 

Nejhůře bylo v noci na úterý. Ve Věřňovicích u Bohumína bylo časně ráno naměřeno 893 mikrogramů prachu. Jedná se o hodnoty pro prachová zrna o velikosti 10 mikrometrů měřená v hodinových intervalech v krychlovém metru vzduchu. Pro tyto hodinové koncentrace není stanoven žádný zavazující limit. V Rychvaldě bylo naměřeno 486 a například v Karviné 447 mikrogramů. Mnohem horší byla situace v Polsku. Přímo v Katovicích naměřili 968 a v Rybniku 1585 mikrogramů.

Už v úterý odpoledne se vzduch prošistil natolik, že koncentrace prachu klesly na hodnoty běžných dnů v roce, tedy pod 100 mikrogramů, často i pod 50 mikrogramů. V noci se však prašnost opět zvýšila. Ve Věřňovicích vystoupala až k téměř 600 mikrogramům.

Na Třinecku byl odvolán stupeň Regulace, kvůli kterému musely dočasně omezit prašnou výrobu Třinecké železárny. Regulace však nadále trvá pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko. 

Ve středu odpoledne teplotní inverze ustoupila zcela a ovzduší v celém rogionu se pročistilo větrem. Ten po několikadenní téměř nulové rychlosti nabral až 5 m/s a později zesílil na 10 m/s (36 km/h). Ve středu večer byla v celém kraji odvolána i Regulace. 

Stav ovzduší.

Aktualizovaná situace

Silná inverze

Za zvýšenou prašností stojí silná teplotní inverze. Ta brání pročištění ovzduší, ve kterém se zvyšují koncentrace škodlivin. Nejvyšších hodnot dosahuje právě prašnost. Mikroskopická zrna prachu pocházejícího z průmyslových provozů a velkých i domácích topenišť obsahují jedovaté prvky.

Filtry měřicích stanic rozmístěných v celém regionu, zachycují zrna o velikosti nad 2,5 (PM2,5) a nad 10 mikrometrů (PM10). Limit je stanoven pouze pro PM10, a to jen u 24hodinových koncentrací. Činí 50 mikrogramů v metru krychlovém vzduchu.

Pro obyvatelstvo je přitom nejdůležitější okamžitá situace, tedy výsledky měření v hodinových intervalech. Zatímco 24hodinové hodnoty mohou být i vysoce nadlimitní, vzduch přitom může být už pročištěn. 

Čtěte také: 

Prašnost: Věřňovice hlásí 776 mikrogramů, v Polsku 2137
Ve Stonavě začaly děti kvůli jedovatému prachu nosit roušky
Krajská hygienička: Prach obsahuje jedy

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, PM2,5 proniká až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.

Ochrana před prachem?

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.