NOVÝ HROZENKOV
První písemná zmínka o obci: 1644
Počet obyvatel: 2572
Zajímavosti o obci:
Nový Hrozenkov je národopisně bohaté městečko s řadou památek dřevěné lidové architektury. Patří k nim zejména Památník národního umělce Antonína Strnadla v roubené valašské chalupě z roku 1835. U památníku jsou často pořádány kulturní akce. Nejstarší zděnou budovou v obci je římskokatolický kostel sv. Jana Křtitele z roku 1789. Památkově chráněný oltář je z roku 1690 a byl přivezen do nově postaveného kostela z Bruntálu, kde se kostel rušil. V obci je dosud živá tradice valašského kroje, zejména místního svátečního orsáckého kroje, navrženého místním rodákem Jožou Orzágem Vraneckým. (Zdroj: www.novyhrozenkov.cz)

OTÁZKA PRO STAROSTKU

Starostka Nového Hrozenkova Stanislava Špruncová.Starostka Nového Hrozenkova Stanislava Špruncová.Zdroj: Deník/Michal BurdaPoslední rok je ovlivněný pandemií koronaviru. Jak pociťujete její dopady ve vaší obci?

Pandemie samozřejmě také u nás zasáhla do veškerého dění. Je nám velmi líto, že jsem na podzim nemohli zorganizovat například vítání nových občánků.
Ale je to jedna z věcí, které můžeme dočasně odsunout a určitě se k vítání občánků vrátíme. Dopady epidemie jsme pocítili také v cestovním ruchu.

Vloni, když se zavřely hranice, jezdilo k nám více rekreantů. Ať už projížděli například na hotely do Velkých Karlovic či mířili do hotelu Lidový dům u nás a také ke zdejšímu přírodnímu koupališti.

Není zde sice možné stanovat, lidé sem ale přijížděli s karavany a zůstávali na parkovišti. Jako velká pomoc se ukázal fakt, že jsme v roce 2019 dokončili výstavbu nových chodníků, které nyní máme „od cedule, k ceduli“. Pro Hrozenkovjany je to fajn, protože se hodně zvýšila doprava.

Nový Hrozenkov - knihobudka u kostela v centru městyse.Nový Hrozenkov - knihobudka u kostela v centru městyse.Zdroj: Deník/Michal BurdaPro knížku se mohou zastavit u kostela
Milovníci literatury v Novém Hrozenkově mohou nově využívat knihobudku umístěnou u kostela v centru městyse. Z knih, které jsou v ní vložené, si mohou kteroukoliv vybrat a vzít s sebou domů. „Můžete si knihu ponechat nebo pouze vypůjčit a po přečetní vrátit. Knihy také můžete do knihobudky darovat,“ upřesnila ve zpravodaji městyse knihovnice Petra Valíčková. Dodala, že svazky v knihobudce nejsou nikde registrované ani evidované, čtenáři s nimi tedy mohou nakládat podle svého uvážení. „Jen vás prosím, neničme knihy a ochraňujme knihobudku, je tu pro nás všechny,“ vyzvala Petra Valíčková. 

Škola prochází zásadní rekonstrukcí. Nové tělocvičně vévodí rozměrná lezecká stěna

S dvou až tříměsíčním předstihem dokončí dělníci vsetínské firmy TMStav výstavbu nové moderní tělocvičny u základní školy v Novém Hrozenkově. „Původně se měla stavět až do srpna. Před dokončením je však už nyní,“ těší starostku městyse Stanislavu Špruncovou.

Oprava mostu „do Číny“ si vyžádá téměř 12 milionů
Více než 11,7 milionu korun bude stát náročná rekonstrukce mostu do novohrozenkovské místní části zvané Čína. Dokončená bude v letošním roce. „Most je v našem majetku a byl již delší dobu v havarijním stavu,“ přiblížila starostka Nového Hrozenkova Stanislava Špruncová. Městys získal na opravu mostu pětimilionovou dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Stavební dělníci opravují spodní a nosnou konstrukci mostu, která byla poškozena povodní. Přemostění také získá nový asfaltový povrch. 

Lidový dům čeká výrazná proměna. Úpravy navrhli studenti architektury

Hotel Lidový dům v centru Nového Hrozenkova se naposledy opravoval v 90. letech. Rekonstrukce se týkala především vnitřních prostor, přibylo též třetí podlaží s ubytováním.
Současné vedení radnice má v plánu pustit se do budoucna do výraznějších stavebních úprav. 

Lidé ve Vranči se mohou těšit na vodovod i kanalizaci
Nákladný projekt prodloužení vodovodu a kanalizace do Vranče a Malé Vranče připravují v současné době v Novém Hrozenkově. Místní lidé se totiž v obdobích sucha potýkají s vysycháním studní. „Počítáme, že náklady na vodovod a kanalizace budou kolem padesáti milionů korun. Budeme proto žádat o dotaci, která by mohla pokrýt až sedmdesát procent nákladů,“ říká starostka Nového Hrozenkova Stanislava Špruncová.
Prozradila, že do budoucna se v údolí Vranča počítá také s vybudováním chodníku v délce zhruba tří kilometrů, který výrazně přispěje k bezpečnosti chodců. „Silnice je zde úzká a provoz stále silnější. V zimě sem míří řada lyžařů, v létě zase projíždějí turisté ze Slovenska, kteří se k nám jezdí koupat,“ přiblížila starostka. 

Pomoc pro zadlužené obyvatele

Bezplatné konzultace v oblasti rodinných, majetkoprávních a pracovněprávních vztahů, dluhů, bydlení, trestního práva, pojištění i spotřebitelské problematiky. To vše nabízí pobočka Občanské poradny Vsetín, která má svou stálou pobočku na úřadu městyse v Novém Hrozenkově. Pro obyvatele Hrozenkova a okolí jsou k tu k dispozici každý sudý čtvrtek mezi 8. a 15. hodinou.

Zázemí charitních služeb pod jednou střechou
Nový Hrozenkov - Rekonstruovaný dům Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov.Nový Hrozenkov - Rekonstruovaný dům Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov.Zdroj: Deník/Michal BurdaVloni na podzim se uskutečnilo již jednou odložené slavnostní požehnání nového působiště Charity svaté rodiny Nový Hrozenkov. Zahájeno bylo mší svatou, kterou celebroval biskup Mons. Antonín Basler, který po té dům požehnal.
V kompletně rekonstruovaném domě v centru městyse mají nyní pod jednou střechou své zázemí veškeré poskytované terénní služby – Charitní pečovatelská služba, Domácí zdravotní péče, Osobní asistence, Domácí hospicová péče, Sociální rehabilitace, Poradna sv. Rity a také nezbytná administrativa. 

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

TIP NA VÝLET:
K hrozenkovskému Balatonu asi 1,5 kilometru z centra městyse

Při návštěvě Nového Hrozenkova byste rozhodně neměli zapomenout navštívit areál přírodního koupaliště „Na Stanoch“, kterému dominuje uměle vytvořené jezero, jemuž místní neřeknou jinak než Balaton nebo Kačák. Vzniklo po těžbě štěrkopísku a hlavně v létě je jeho čistá voda velkým lákadlem ke koupání. Balaton se stává oblíbeným turistickým cílem také pro cyklisty, neboť areálem prochází Cyklostezka Bečva. Mimo jiné je jezero o celkové rozloze 9,5 hektaru využíváno i rybáři a otužilci. Jeho okolí je skvělým místem nejen k rekreaci, vodním radovánkám, ale také procházkám.

Významné osobnosti obce:
Otto Dov Kulka (1933 – 2021), izraelský historik, emeritní profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.
Josef Michalčák (1913 – 2005), lidový řezbář.
Antonín Strnadel (1910 – 1975), akademický malíř, grafik, profesor VŠUP v Praze.

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

Deník na návštěvěZdroj: Deník