Bad Johannisbrunn nebo také Melčské lázně. Tak se také říkalo Jánským Koupelím. Největší slávu zažily patrně za Camilla Razumovského. Jedním z jejich majitelů byl i podnikatel Carl Weishun. V době největšího věhlasu se tu léčily kromě jiného choroby srdce a oběhového ústrojí.

Dnes pohled na areál spíš srdcím návštěvníků škodí. Zatímco aktivisté a památkáři boj o lázně nevzdávají a upozorňují na jejich historickou hodnotu, jiní podotýkají, že musí projít výraznou změnou, aby byly vyrvány nemilosrdnému zubu času.

Začátkem března dorazila na Ministerstvo kultury žádost nových majitelů Tomáše Berdycha a Petra Lexe o vyjmutí ze seznamu kulturních památek. K tomu, aby ministerstvo rozhodlo, potřebuje vyjádření místních úřadů a také Národního památkového ústavu. Ten si dal lhůtu poskytnutí stanoviska do začátku června.

AREÁL MÁ HODNOTU JAKO CELEK

I když se od roku 2013 památková ochrana vztahuje jen na ty nejcennější objekty, pořád podle památkářů platí, že hodnota areálu spočívá hlavně v jeho celku. Areál zajímá nejen místní občany (na jeho podporu nedávno vznikla i petice), ale i odbornou veřejnost.

Podle Petra Zahnaše ze Spolku Zálužné postoupila devastace některých objektů tak daleko, že asi nemá smysl je zachraňovat. „Byl jsem se v areálu podívat před několika dny a po zimě je vidět, že stav je opět výrazně horší. Trvat na památkové ochraně celého areálu je sice možné, ale nemá to světlé vyhlídky, protože by se situace zablokovala a areál by tím nadále pustnul," uvedl Petr Zahnaš.

Lázně tu stojí podle jeho slov více než dvě stě let. Před sto lety přišli Razumovštví a úplně je přestavěli. „Teď, opět po sto letech, by to asi opět chtělo změnu. Ale i když výraznou, přesto citlivou změnu," uvedl.

ZÁMĚR MAJITELŮ ZATÍM NENÍ JASNÝ

Zastupitelé obce Staré Těchanovice, do jejíhož katastru bývalé lázně patří, zatím nemají dostatečné informace o záměrech nových majitelů s areálem.

„Zastupitelstvo obce se dohodlo, že vyjádření nevydá dříve, než se podaří poskládat více informací o plánovaném záměru obnovy areálu v Jánských Koupelích," uvedl zastupitel a předseda kontrolního výboru Petr Chroust.

Starosta obce požádal vlastníka objektu o poskytnutí podkladů, které by napověděly, jakým způsobem chce vlastník s areálem nakládat, jak jej využívat, komu bude sloužit, případně které památkové prvky hodlá ponechat a chránit, a které už v souvislosti s novým záměrem zachovat nelze. Více snad bude jasno do červnového zasedání zastupitelstva.

Dlouhodobě situaci Jánských Koupelí sledují i členové spolku Za Opavu. „Současnou situaci vnímáme jako neudržitelnou a z toho pohledu jakoukoli iniciativu mající ambice areál oživit nebo rehabilitovat primárně vítáme," uvedl jednatel spolku Tomáš Skalík.

Podle něj Jánské Koupele, přestože jsou na pohled smutným a zdevastovaným místem, v sobě stále uchovávají génia loci a v jednotlivých případech také cenné památkové hodnoty. Klíč k řešení situace by mohl spočívat ve spojení zdánlivě protichůdných tendencí, jako je bourání areálu a vybudování nového a restaurování v podobě z dob jeho největší slávy.

„Mělo by to být ale především takové řešení, které v rámci areálu uchová jeho hodnoty a vnese novou současnou vrstvu, která umožní jeho smysluplné využití a rozvoj," dodal Skalík.

AREÁL JE STÁLE PAMÁTKOU

Žádost majitelů o vyřazení areálu ze seznamu kulturních památek dorazila na Ministerstvo kultury 7. března.

Podle památkářů z žádosti majitelů o sejmutí památkové ochrany vyplývá, že budoucí využití nepočítá se zachováním podstatné většiny stavebního souboru a že lázně nelze v žádném případě opravovat. Podle tiskové mluvčí Simony Cigánkové správní řízení o zachování, či vyřazení ze seznamu památek stále běží.

„Prozatím areál požívá plné památkové ochrany. Případnou demolicí by majitelé porušili zákon," uvedla mluvčí ministerstva.

Možnost udělit sankce mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Podle zákona může majitel za neudržování památky nebo užívání, které neodpovídá jejímu významu, nebo dokonce za demolici dostat pokutu až do výše dvou milionů korun.

Podle Karla Tejkala, mediálního zastupce Tomáše Berdycha, nebylo možné získat vyjádření majitelů areálu, protože se momentálně nacházejí v zahraničí.

Jánské Koupele. Ilustrační foto.
Jánské Koupele mění majitele
Co bude s areálem, který byl v roce 2005 zapsán do seznamu kulturních památek České republiky?
Jánské Koupele možná nebudou památkou