Jan Kunze totiž v rozhovoru pro naši redakci vyjádřil své pochybnosti o nezávislosti kontrolního odboru magistrátu. Ten spadá pod primátora Tomáše Navrátila (ANO 2011), který ale o předpojatosti nechce ani slyšet. „Je pravdou, že oddělení spadá pode mě. Nicméně se jedná o nezávislé oddělení, rozhodně neřídím činnost jednotlivých kontrol nebo šetření stížností a ani do nich v jejich průběhu nezasahuji,“ uvedl Tomáš Navrátil a zároveň nám potvrdil, že na magistrátu aktuálně leží stížnost Jana Kunzeho na ředitelku OKO.

Jan Kunze.
Kurátor Kunze o vyhrocené atmosféře v OKO: Celá věc je zpolitizována

„Bude řešena standardně na oddělení kontroly,“ upřesnil. Kromě této stížnosti nyní přímo v OKO běží i kontrola Státního úřadu inspekce práce. V souvislosti s kauzou ve zmíněné organizaci se hovoří i to tom, že je celá věc zpolitizována. Tomáš Navrátil a Marcela Mrózková Heříková totiž „kopou“ za ANO 2011, zatímco náměstkyně primátora Hana Brňáková, která má mimo jiné ve své gesci kulturu, a Jan Kunze jsou Piráty (pozn. red. Jan Kunze je členem zastupitelstva jako nezávislý za Piráty). Stejně jako ředitelka OKO, i čelní představitel Opavy toto tvrzení nepovažují za pravdivé a s politikou prý nemá kauza co dělat.

Obecní dům v Opavě, ve kterém sídlí také OKO.
Vyhrocená atmosféra v opavské kultuře. Ředitelka vs. kurátor, chystá se výpověď

„Paní Heříková byla jmenována krizovou manažerkou OKO předchozím vedením radnice, v té době byl primátorem Radim Křupala (ČSSD). Já jsem při svém nástupu na pozici primátora paní Heříkovou vůbec neznal. Paní náměstkyně Brňáková, která má pod sebou kulturu, tedy i kulturní organizace, byla iniciátorem jejího jmenování na pozici ředitelky a prosadila, aby toto proběhlo bez výběrového řízení. Respektovali jsme její rozhodnutí, protože nás přesvědčila o kvalitách paní Heříkové. Rezolutně odmítám, že by se v případě nyní řešeného odchodu pana Kunzeho jednalo o politické důvody. Já jsem pouze reagoval na stížnosti zaměstnanců OKO, které jsem oficiálně obdržel. Ty však neměly žádnou spojitost s politikou, jednalo se o záležitosti čistě pracovní,“ říká.

Prostor reagovat na obvinění ředitelky prý Jan Kunze na půdě magistrátu dostal. „Řešením kauzy byla pověřena náměstkyně Hana Brňáková a náměstek Igor Hendrych. Ti se k dané problematice několikrát sešli, a to jak s paní ředitelkou, tak s panem Kunzem, aby nalezli řešení k uklidnění situace. I já jsem se s panem Kunzem a náměstkyní Brňákovou setkal u ní v kanceláři, kde měl pan Kunze možnost se k celé věci vyjádřit. Abych si udělal objektivní obrázek, pozval jsem na Hlásku všechny zaměstnance OKO. Požádal jsem písemně ředitelku, aby pozvánku poslala všem pracovníkům. Tedy všichni měli možnost se vyslovit. Na této schůzce bylo přítomno 11 zaměstnanců OKO ze 16 stálých. Všichni se vyjádřili jednomyslně k podpoře paní ředitelky. Zároveň uvedli, že podle nich se situace vyřeší odchodem pana Kunzeho. O obou bodech jsem nechal na jednání hlasovat. Na tomto jednání byla přítomna i náměstkyně Hana Brňáková,“ konstatuje Tomáš Navrátil, který se podle svých slov snažil, aby ke smíru mezi ředitelkou a dramaturgem došlo.

19. ročník Sportovních her tělesně postižených v Hrabyni.
OBRAZEM: Lukostřelba i hod oštěpem. Tělesně postižení lidé zápolili v Hrabyni

„Nicméně zaměstnanci OKO se vyjádřili, že již dále v kolektivu s panem Kunzem pracovat nechtějí. Bohužel není v mých silách řešit mezilidské vztahy. Navíc si myslím, a takto jsme se i s koaličními partnery, mimo Piráty, shodli, že nebudeme zasahovat do kompetencí paní ředitelky,“ dodává Tomáš Navrátil.

Piráti a Opavané vypověděli v pátek 28. srpna koalici smlouvu a z vedení měst tak, v čele s náměstkyní Hanou Brňákovou, odcházejí. Kauza OKO měla podle nich být „posledním hřebíkem do rakve“. Jan Kunze by měl organizaci opustit, a to po nově schválené změně organizační struktury společnosti.