Zde končí například listí z Bruntálu. „Kompostárnu provozují naše technické služby (TS) a má dostatečnou kapacitu, takže veškeré sebrané listí směřuje tam,“ potvrzuje bruntálský mluvčí Jiří Ondrášek.

Také v ostravské části Moravská Ostrava a Přívoz se nejen o sběr listí starají tamní TS. „Ročně se jedná zhruba o 800 tun biologického odpadu. Po sesbírání je zdarma ukládán ve společnosti OZO Ostrava,“ vysvětluje mluvčí obvodu David Račák. Na skládce OZO Ostrava v Hrušově končí i bioodpad z Ostravy-Jihu.

„Obvod je rozdělen na části, odstranění listí zajišťujeme prostřednictvím jednotlivých subjektů, jde o soukromé firmy, městské společnosti i naši příspěvkovou organizaci. V průběhu tohoto podzimu je zatím listí odstraňováno průběžně, právě probíhá první vlna sběru, koncem listopadu předpokládáme druhou,“ popisuje mluvčí radnice Ostrava-Jih Gabriela Gödelová.

Jak již bylo řečeno, také listí je v Hrušově zapojováno do procesu kompostování. „Kompostovaná biomasa je následně prodávána jako substrát a mnohokrát se stává, že je znovu v této podobě dodána městskému obvodu jako substrát pro různé výkopové práce,“ dodává.

V Hlučíně používají skládku, určenou pro bioodpad. Listí sbírají z městských ploch zaměstnanci TS traktorovými sekačkami a za pomocí ručních fukarů. „Současně odvážíme listí z komunikací, které shrabáváme a stejně jako ze zelených ploch nakládáme do kontejnerů. Tyto kontejnery pak odvážíme na místní skládku bioodpadu společně s dalším bioodpadem,“ popisuje jednatel hlučínských TS Roman Šťastný. Ročně posbírají v Hlučíně z městských pozemků asi 220 – 250 tun listí. „Váhu ovlivňují klimatické podmínky, například vlhkost, stejně, jako je tomu u travního odpadu,“ dodává.

A jak to chodí v Opavě? Listí, které spadá na silnici nebo chodníky, je odváženo do firmy RABIO, zabývající se zpracováním přírodního odpadu kompostováním. K letošnímu 8. listopadu takto místní TS zlikvidovaly více než 46 tun spadaného listí. Travnaté plochy či keře v parcích, obytných plochách nebo sídlištích pak ročně vydají asi 200 tun listí, které pro změnu míří na skládku Elio do Holasovic. Bioodpad, který končí v kontejnerech v opavských sběrných dvorech, pak rovněž cestuje na kompost do firmy RABIO.

Palte, ale s rozumem

Listí ale nesbírají ve městech ve velkém jen pracovníci TS. S jejich likvidací si musejí poradit i majitelé rodinných domků. Někdo zvolí způsob uložení odpadu do hnědé biopopelnice, avšak najdou se i tací, kteří dají přednost založení ohně. Pálení listí zákon nezakazuje, ale obce a města jej mohou regulovat vyhláškami. Pokud vyhláška neexistuje, i přesto se musí dodržovat určité podmínky. Například aby byl rostlinný materiál suchý a pro pálení byly zvoleno vhodné počasí, což rozhodně není třeba silný vítr. Pro úplnost dodejme, že podle hasičských statistik z loňského roku si pálení listí v ČR vyžádalo jeden lidský život a dalších 40 osob se zranilo.