„Nebereme to smrtelně vážně a rozhodně si nemyslíme, že by ochrana přírody byla tím nejdůležitějším v životě každého z nás. Navenek to tak ale často nevypadá. Je to tak i proto, že ochrana přírody informovat neumí, navíc o ní mezi lidmi koluje řada zažitých mýtů," říká Vojtěch Bajer z ČSOP Salamandr, který stojí za tvorbou této série.

V té se ochranáři nezdráhají občas parodovat sami sebe. Za netradiční formou osvěty stojí fakt, že informace o přírodě a její ochraně se návštěvníků hor dostávají často nevhodnými způsoby bohaté na vědecké názvy, které lidem příliš moc neříkají a jsou pro ně nesrozumitelné.

„Téměř nikoho nebaví číst dlouhé, odborné články. Naopak tři okénka s kresleným příběhem snadno objasní každému, proč například medvědi, či vlci, nemají v Beskydech dostatečnou volnost pohybu," doplňuje Petr Konupka, který se v Salamandru zabývá monitoringem velkých šelem.

.

Komiksy zaujmou už svými názvy Příliš světlá tma, Mrtvé zahrady,či Nelegální zalesňování. Snaží se sdělit, že problémy, které jsou s ochranou beskydské přírody spjaty, nejsou na rozdíl od obrázků samotných černobílé. Dotýkají se navíc jak místních obyvatel, tak i návštěvníků.

O úspěchu tohoto nového způsobu sdělení svědčí zájem obcí, které je publikují ve svých zpravodajích.

„Celou sérii v podobě velkoformátových posterů ČSOP Salamandr rovněž zapůjčuje pro účely výstav. Tištěná publikace je zdarma k rozebrání ve většině beskydských informačních centrech. V elektronické verzi je také dostupná na webových stránkách Salamandr.info a Valašská krajina.cz," doplňuje na závěr Radim Živocký, koordinátor netradičního projektů ČSOP Salamandr.