Proč se lidem obeznámeným se zákulisím Dětského ranče v Hlučíně nelíbí předchozí rozhodnutí ohledně tohoto ranče?

Za jakou částku město ranč kupovalo a co dalšího platilo?

Proč zaplatilo mnohem vyšší částku, než za jakou ranč měnil majitele krátce předtím?

Bylo provozování odkoupeného ranče předem domluvené? Došlo k zastrašování dalších zájemců?

Jaké zvláštnosti se ve městě kolem ranče děly?

Dětský ranč v Hlučíně je zažitá značka. Výuka jízdy na koni, vyjížďky, ustájení koní soukromníků, hipoterapie, školní programy. Pro toto všechno je ranč chválen nejen v regionu, dobré jméno má v oboru široko daleko. Za posledních pár let se tam nicméně odehrálo několik patrně prazvláštních kroků, do nichž mohli být namočeni i zástupci města a které ve výsledku mohou tvořit zarážející mozaiku.

Podle několika zdrojů se prazvláštní kroky na ranči začaly dít ve chvíli, kdy zhruba před čtyřmi lety ranč měnil majitele v podobě převodů podílů v zapsaném spolku. Od stárnoucího zakladatele ranče Josefa Dudka areál s jízdárnou získala rodina slovenského podnikatele Michala Korenčíka. „Už tehdy si lidé z branže dělali vesměs srandu, že to je pračka peněz. Možná ani netušili, jak blízko pravdě byli,“ řekl Deníku první zdroj z oboru, který poskytnutí informací podmínil zachováním anonymity. Ne z důvodu konkurenčních – jeho věrohodnost si Deník ověřoval, ale ze strachu. „Nikdo nechápal, proč Slovák, který má rodinu na Slovensku, kupuje ranč v Hlučíně. Žádný ekonomicky uvažující podnikatel přece nepřevezme ranč z unimobuněk na městských pozemcích.“

Slovenští majitelé se o ranč údajně nikdy nestarali, ustájené koně si lidé rychle stahovali, naopak pronajmout si lekci ježdění bylo takřka nemožné kvůli záměrně uměle nadsazené ceně. „Pravděpodobně to převzal proto, aby ranč dovedl do ‚nějaké situace‘,“ míní člověk z branže. To se nakonec také stalo. Zda s jasnými úmysly, či neschopností, zřejmě zůstane spekulací. Asi po dvou letech však město skutečně stálo před otázkou, jestli na možnou hru nepřistoupí a zvířata nechá pojít, nebo ranč (respektive podíl v zapsaném spolku, protože pozemky už městu patřily, pozn. red.) odkoupí.

Vyplatili podíl i dluhy

V únoru 2022 tak zastupitelé hlasovali o odkupu a schválili výdaj v hodnotě zhruba sedmi milionů korun (v daném roce byl celkový rozpočet města 346 milionů korun, pozn. red.). Kromě přenechání podílu ve spolku Dětský ranč Hlučín za pět milionů korun totiž Hlučín zaplatil také dvoumilionový dluh, který předchozí vlastníci na ranči „nasekali“.

Během pár desítek měsíců tak slovenští vlastníci na ranči otočili nemalé peníze. „Nevím, za kolik ranč rodina pana Korenčíka kupovala, ale určitě to bylo daleko méně, než za kolik jsme se s ním za podíl ve spolku vyrovnávali následně my jako město,“ potvrdil Deníku opoziční zastupitel Pavel Paschek, který tehdy na situaci dohlížel z pozice starosty, a podle něhož tam předchozí vlastník nainvestoval kolem jedenácti milionů korun.

Podle zdroje Deníku detailně obeznámeného s podobou ranče se proslýchaly informace o úpravách v hodnotě pět milionů korun. „A i to bylo nesmyslné číslo. Jsem z oboru, vím, kolik co stojí a jaké úpravy se na ranči provedly. Reálně to mohla být částka kolem dvou až tří milionů, a to pokud by to bylo uděláno velmi, velmi kvalitně,“ říká člověk z branže k úpravám týkajícím se vesměs pískových povrchů v hale a na kolbišti. Totéž měli potvrdit přizvaní nezávislí odborníci.

„Nainvestoval tam kolem 11 milionů korun. Ověřovali jsme si to, samozřejmě, dělaly se velké zásahy do hrací plochy, nepropouštěla vodu, podklad se musel vybagrovat, vozil se tam speciální koňský písek s bavlnou. Vše nám bylo doloženo fakturami. Vím a jsem přesvědčen o tom, že ty peníze tam byly vynaloženy,“ stojí si za svým někdejší starosta Paschek.

Trafika ohledně provozu a nátlak na další zájemce?

Právě on čelí nechtěnému podezření, že na vše dohlížel od začátku a následně zastupitelům drahý odprodej doporučil (podíl ve spolku Dětský ranč Hlučín následně získalo město Hlučín a jeho dvě příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a též Sport a kultura Hlučín, pozn. red.). Někdejší starosta apeloval podle vícero zdrojů také na city, že když se ranč nekoupí, budou tam zastupitelé zvířata osobně chodit krmit. Přitom ještě než zastupitelé odkup schvalovali, volali těm zvídavějším z nich nadřízení z jejich politických orgánů s apelem, aby se v záležitosti nijak neangažovali – mezi nimi i dnešní starostce Petře Teskové. Když město po odkupu areálu hledalo obratem provozovatele ranče, mělo jít o předem domluvenou „trafiku“.

Stejně jako v případě odkupu podílu městem od slovenského vlastníka se v Hlučíně údajně mluvilo už s půlročním předstihem i o tom, kdo ho následně bude provozovat – Antonín Kutálek. „Skutečně půl roku před tím, než vůbec město ranč koupilo, chodil po závodech sebevědomě s tím, že dostane Dětský ranč,“ řekl Deníku další člověk z oboru, který celé téma sledoval zblízka. „Jó? No podívejte,“ reagoval pro Deník nynější provozovatel Antonín Kutálek na tato tvrzení. „Nemohlo to být jasné, šlo to přes zastupitelstvo. Navíc tehdy nebyla nijak velká láska mezi opozicí a koalicí. Neměl jsem to jisté dopředu. V únoru jsme šli na zastupitelstvo, tam se vybíralo z několika lidí,“ dodal Kutálek k zasedání, kde se řešil nejen odkup, ale tak trochu utajeně i provozovatel.

Pavel Paschek Deníku řekl, že s kolegy poptával možné provozovatele, ve skutečnosti jim ale zájem o Dětský ranč Hlučín nátlakem rozmlouval. „Víme, že město ani příspěvkové organizace nejsou uzpůsobeny k provozování ranče, proto jsme poptali některé provozovatele obdobných zařízení v Plesné (Martina Holušová z Ranče Duhová víla, pozn. red.), v Novém Jičíně (zmíněný Antonín Kutálek, pozn. red.) a ještě asi snad dva a poptali jsme se, jestli ranč někdo nechce provozovat. A nejlépe vyšel pan Kutálek,“ uvedl Paschek.

Zisk z provozování se městu nelíbil?

Zdroj blízký Martině Holušové (ta se ohledně tématu omluvila, pozn. red.) z ranče v ostravské Plesné ale potvrdil, že jí byl zájem naopak důrazně rozmlouván, bylo jim sděleno, že žádné výběrové řízení nebude, a i přesto, že měli vypracovat byznysplán, kde městu nabízeli měsíční nájemné asi sto tisíc korun, rozhodli zastupitelé v čele se starostou Paschkem přidělit provozování ranče Antonínu Kutálkovi. „O tom nic nevím. Kdo to prohlašuje, lže,“ argumentoval Paschek na zmíněná tvrzení o nátlaku na další uchazeče. „A o takové nabídce jsem vůbec neslyšel,“ dodal k proslýchané protinabídce, kdy by ranč fungoval na obchodním modelu. „Až když starosta paní Holušovou na zastupitelstvu viděl, začal hovořit o dvou zájemcích,“ upřesnil zdroj Deníku, který byl zasedání přítomen. „Dopředu ale věděl, koho vybere, byť argumenty nedávaly smysl. Přitom když dělal výběrové řízení na provozovatele svého ranče Hřebčín Albertovec, byť ten je soukromý, ozvalo se obálkovou metodou šest zájemců,“ podotkl další zdroj v narážce na to, že Hlučín mohl vybírat z více nabídek. Nicméně s nynějším provozováním ranče alespoň na radnici panuje spokojenost – u koalice i opozice, za jejíž vlády se změny udály. „Po půl roce na podzim jsem se zúčastnil klasického výběrového řízení,“ vysvětlil Antonín Kutálek k pozdějšímu oficiálnímu procesu. O tom už ale lidé z branže nic nevědí.

Ranč čeká rekonstrukce

Lidem také přijde podivné, zejména s ohledem na proslýchanou druhou nabídku na provozování ranče, že pronájem Dětského ranče Hlučín vychází na 60 tisíc korun ročně, tedy jen pět tisíc korun měsíčně. Zejména v kontextu toho, že na ranči má být ustájeno také pár desítek koní, většinou od soukromníků, kteří platí za ustájení údajně kolem deseti tisíc korun měsíčně (dále je na ranči pro jeho potřeby pár dalších koní, oslíků, koz, poníků a lama, pozn. red.).

„Nájem neplatí provozovatel, tedy pan Kutálek, platí ho spolek Dětský ranč Hlučín, tedy město jakoby samo sobě. Těch 60 tisíc ročně je obvyklá cena, kterou spolkům a sportovním klubům město dává na základě výměry jedné koruny za metr čtvereční. Stejně tak platí třeba fotbalový klub za stadion,“ objasnil dnes opoziční zastupitel Paschek.

Starostka Petra Tesková pak Deníku potvrdila, že také zisk za ustájení koní nejde provozovateli Kutálkovi, ale spolku Dětský ranč Hlučín jako takovému, tedy městu a jeho příspěvkovým organizacím. Zisky mají pokrýt například i na posledním zastupitelstvu schválenou rekonstrukci stájí asi za 800 tisíc korun.

Podezření z účelového přivedení ranče ke krachu před několika lety a následného nuceného odkupu městem za značně vyšší částku, to vše s vidinou možného osobního obohacení, se ale nad Hlučínem vznáší nadále. V kontextu dvou podivných výběrových řízení do Sportu a kultury Hlučín, jednoho za bývalého starosty Paschka, kdy se vítězné kandidátce dostala do ruky tajná analýza, druhého za stávající starostky Teskové, kdy se předávaly i životopisy protikandidátů, se však zdá, že v Hlučíně je možné úplně vše. Přidělení provozování ranče by se z této rovnice nevymykalo.

K TÉMATU

3 otázky pro… starostku Hlučína Petru Teskovou

Jaká byla a je vlastnická struktura Dětského ranče a co bylo předmětem koupě zkraje roku 2022?

Dětský ranč Hlučín je zapsaným spolkem, jehož členy jsou Město Hlučín, Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace a Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace. Předchozími členy spolku byli Michal Korenčík, Katarína Korenčíková a Izabela Zelinková, kteří ukončili své členství ve spolku ke dni 31. 1. 2022. Město Hlučín vstoupilo do Dětského ranče, aby umožnilo další existenci tohoto spolku. Zároveň se vstupem města do Dětského ranče vyřešily stavby v areálu Dětského ranče, které do té doby měly jiného vlastníka než pozemky. Cena za přenechání členství v Dětském ranči byla ve výši 5 milionů korun, za další zhruba 2 miliony korun byla městu postoupena pohledávka vůči Dětskému ranči (podle Hlídače státu byl Michal Korenčík, i s ohledem na procesní lhůty, zapsán ve spolku od 31. 5. 2021 do 27. 2. 2022. Za dobu členství měl do ranče nainvestovat 11 milionů korun, přivést ho ke krachu a dluhům a se ziskem oproti předchozí koupi podíl prodat městu, pozn. red.).

Podle několika zdrojů vám situace kolem odkupu Dětského ranče, ještě coby opoziční zastupitelce, přišla podivná. Šlo o vysokou cenu, která měla zohledňovat náklady předchozího majitele, jež ale podle lidí z oboru nemohly dosahovat prezentované výše?

O vstupu města do Dětského ranče rozhodlo zastupitelstvo města jako celek. Při jednání zastupitelstva byla celá finanční transakce následně ekonomicky objasněna tehdejším předsedou finančního výboru.

Mohl být převod na slovenského provozovatele a poté do rukou města účelový za možným "přepráním peněz"?

Změny členství ve spolku mezi bývalými členy spolku jsou čistě jejich soukromou záležitostí. Města Hlučín se tyto převody nijak netýkaly a nemá k nim žádné informace, které by prokazovaly jakékoli protiprávní jednání.