Křižovatek, kde je dopravní značení provedeno nezákonně, je ve městě více. Teoreticky by se kvůli tomu neměla stát žádná vážná nehoda, ke kolizním situacím ale docházet může.

Zatímco jeden řidič je povinen dát přednost na příkaz značky Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě, druhému to ukládá pravidlo přednosti zprava, protože z jeho strany žádná značka není. V takové situaci je jen na řidičích, jak zajistí, aby křižovatkou projeli bez karambolu.

Zarážející je postoj vedoucího odboru dopravy kravařské radnice Ivo Lasáka. Ten se spíš než nad svou zodpovědností za dopravní šlendrián podivoval, že to chce Deník zveřejnit.

„Kravaře nejsou výjimka. To je běžná situace ve všech vesnicích, městech, všude. Samozřejmě, že to normální není, ale je to věc správce komunikace, aby si to označil. Některé obce na křižovatkách sundávají značky, aby zpomalily provoz, a nutí tím řidiče dávat přednost ze všech směrů," vysvětloval vedoucí.

Jak redakci potvrdil krajský dopravní inženýr Oldřich Surý, jsou podle zákona možné pouze dvě varianty. „Buď jsou svislým dopravním značením označeny všechny silnice v křižovatce, aby bylo rozlišeno, která je hlavní a která vedlejší, nebo se neoznačí žádná a pak platí pravidlo přednosti zprava," řekl Surý.

Jak se však zdá, v Kravařích bude dopravní nezákonnost trvat i nadále. Z odpovědi šéfa dopravního odboru vyplynulo, že jde o peníze. „Dá se to označit. Samozřejmě. Ale něco to stojí. Je to o penězích, Jedna značka stojí 10 tisíc korun," dodal vedoucí odboru Lasák.

Značky označující hlavní silnice chybí například na křižovatkách ulic Náměstí a Petra z Kravař, Novodvorská a Březová, Novodovorská a Osvobození, Luční a Zahradní, Bezručova a Zahradní a také několika křižovatkách ve Vyhlídalově ulici. Na dopravní situaci v Kravařích se může podívat každý prostřednictvím některého z internetových mapových serverů.

Dopravní značky by měly být doplněny

Řidiče, kteří se v Kravařích dobře orientují, se nad absencí značek označujícími hlavní silnici pozastavují. Podle některých by se měla zjednat náprava.

„Když se nad tím zamyslím, je to skutečně tak. Když od městského úřadu sjíždím do Novodvorské dolů, na křižovatce s Březovou teoreticky může dojít k nepřehledné situaci. Vzhledem k tomu, že tam není značka, budu automaticky dávat přednost zprava.

Na vedlejší je značka o přednosti v jízdě, takže řidič bude čekat, až projedu, protože na hlavní jsem já. Já ale zase budu pouštět jeho," zamyslel se řidič traktoru Leo Řeháček, který Kravaře velmi dobře zná: „Docela mě to překvapilo, protože po zdejších ulicích jezdím třicet let a i díky své práci znám detailně každou z nich.

Dobře si vzpomínám, když se klasické dopravní značení měnilo za reflexní. Podle mého, jestliže tam značky nejsou, měly by se tam instalovat."

Leo Řeháček si však zároveň myslí, že v Kravařích jsou důležitější věci k řešení. „Chybějící dopravní značky označující hlavní silnici mohou být problém, ale o nic velkého podle mě nejde. Nedávno mě však šokovalo možné přijetí zákona, podle kterého bych na kruháči musel na každém výjezdu dávat přednost v jízdě.

Například na kravařském rondelu si to vůbec nedokážu představit. Je to podle mě nesmysl. Proč měnit něco, co léta výborně funguje?"

Větší komplikace nespatřuje ani další Kravařan Miroslav Josefus. „Po Kravařích jezdím převážně na kole. Kdybyste mi to neřekli, vůbec si toho nevšimnu. Na druhou stranu, pokud to chybí, měly by se značky doplnit."

U Bezručovy ulice, kde ve směru od křižovatky s ulicí Náměstí a Tyršovou až ke kruhovému objezdu značení hlavní silnice rovněž není, zastavila také Jana Víchová z Opavska. „Nejsem sice zdejší, projíždím a nijak zvlášť to tady neznám, ale máte pravdu. Zrovna tato cesta se svým profilem tváří jako hlavní, takže bych na ní nedávala přednost zprava, ale nějaké značení by se sem asi mělo dát, aby to bylo úplně jasné," vysvětlovala.