Mimořádná veterinární opatření na Petrově rybníce v Krnově si místo tradičního listopadového výlovu vyžádala vypuštění rybníka už v srpnu a likvidaci všech druhů ryb v asanačním podniku. V rámci karantény byl zakázán přístup k Petrovu rybníku, a dokonce i cyklostezka z Krnova do Opavy, která vede po přelivu rybníka, musela být odkloněna. Rybník jako ohnisko nákazy koiherpevirózou kaprů čekala kromě vysušení také dezinfekce vápnem. Dezinfekcí musely projít veškeré pracovní stroje, pomůcky a vybavení rybářů, které zde byly použity.

V rámci mimořádného veterinárního opatření bylo v Petrově rybníku v létě sloveno a utraceno kolem 70 tun kaprů, amurů, tolstolobiků, candátů, štik a sumců, což pro majitele rybníka, kterým je Povodí Odry, představuje celkovou ztrátu kolem sedmi milionů korun. Likvidaci neunikly ani největší trofejní ryby v sousedním rybníku Výtažníku.

Karanténní opatření už sice skončila a cyklostezka kolem Petrova rybníka se již vrátila do své původní trasy, ale samotný rybník bude znovu napuštěn a zarybněn až na jaře.

Petrův rybník byl kvůli koiherpeviróze kaprů vypuštěn už v létě. Veterinární opatření pominula a prodej ryb zde byl obnoven. Vánoční kapři ale v letošní nabídce chybí.

Vzhledem k tomu, že mimořádná veterinární opatření už pominula, bylo možné obnovit provoz Střediska prodeje tržních ryb Povodí Odry na břehu Petrova rybníka. A protože Povodí Odry chce zákazníkům prodávat ryby jen z vlastní produkce, nebude v Krnově v letošní nabídce vánoční kapr.

„Máme povolení Státní veterinární správy k zahájení prodeje ryb na všech našich prodejnách, což jsou Žermanice, Opava a Petrův rybník v Krnově. Budeme však prodávat pouze lososovité ryby. Doufáme, že zákazníci naši situaci pochopí a v příštím roce se k nám opět pro kapra vrátí,“ konstatoval vedoucí rybného hospodářství státního podniku Povodí Odry Ivo Jedlička.