Sobotní část programu se uskuteční na Horním náměstí a v parku za Slezankou. Na Horním náměstí začíná v pravé poledne vystoupením hudebních skupin, následuje pohádka pro děti, historický průvod se slavnostní ceremonií, představení Obrazy z historie měst Opavy a Ratiboře, kejklíři, polské divadelní představení a další kratochvíle, které uzavře ve 21.45 hodin ohňová show.

Za Slezankou bude od 9 do 20 hodin doprovodný program plný historických soutěží a zájemci mohou v 15 hodin sledovat výcvik koně k rytířskému klání. V 18 hodin začíná pořad Rytíř Sysel z Holohlav aneb Kterak se rytíř a kůň do boje chystají.

Nedělní část se uskuteční od 14 do 18 hodin na dvou scénách v sadech Křížkovského, Svobody a Dvořákových. První scéna nabídne od 14 hodin historickou procházku městem a vystoupení polského swingového orchestru. V další části jsou připraveni komedianti ze starých časů, dobové tance s módní přehlídkou, Kabaret ze starého mocnářství, jezdecké představení Partie krásného dragouna, c. k. polní kapela a kankán.

Druhá scéna nabídne od 14 hodin kejklířskou školičku a od 17 hodin poradí, kterak se komediantem stát. Doprovodný program zahrne soutěže, fotoateliér s dobovými rekvizitami, historická kola, kanon a c. k. poštu.

Slezské zemské muzeum v Opavě zve k návštěvě

Historická výstavní budova Slezského zemského muzea.

K Národnímu zahájení Dnů evropského dědictví se v sobotu 6. září připojí Slezské zemské muzeum. Pro návštěvníky připravilo dva samostatné programy komentovanou procházku po opavských muzejních budovách a ukázky práce svých restaurátorů.

Poznejte Slezské zemské muzeum, tak jak ho dosud neznáte. Vydejte se s jeho kurátory na procházku po budovách, které v minulosti sloužily k prezentaci muzejních sbírek. Některé z nich, například Historická výstavní budova nebo Památník Petra Bezruče, slouží tomuto účelu dodnes.

Procházka po muzejních budovách začíná na Dolním náměstí před kostelem sv. Vojtěcha. Cesta povede prostorami Paláce Razumovských a ukáže, kde sídlilo Městské muzeum a Muzeum Matice opavské. Skončí v Historické výstavní budově, kde návštěvníci poznají na výstavě Země a její muzeum i takové předměty, které byly v opavských muzeích prezentovány už v devatenáctém století.

Prohlídky se uskuteční v 9, 11, 13 a 15 hodin vždy s maximálně patnácti účastníky. Jsou sice zdarma, ale zájemci si časové vstupenky musejí vyzvednout od 28. srpna v opavském Městském informačním centru

Ukázky práce restaurátorů si lidé mohou prohlédnout v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin od muzejní budovy na Nádražním okruhu. Skupinky mohou mít nejvýše deset účastníků a ti si musejí časové vstupenky rovněž předem vyzvednout přímo v opavském Městském informačním centru.

Během komentovaných prohlídek v oddělení ochrany sbírkových předmětů jim restaurátoři nejenom ukáží své laboratoře, ale předvedou jim svoji práci.

Ročně tam ošetří 500 až 900 exponátů. Návštěvníci poznají, jak se renovuje rám barokního obrazu nebo jak se odstraňují korozní vrstvy ultrazvukovou jehlou. Slezské zemské muzeum spravuje přes dva miliony sbírkových předmětů a mnohé z nich jsou staré stovky a tisíce let. Pokud mají zůstat zachované pro příští generace, vyžadují neustálou péči.