Hmyz napadl smrky v přírodní rezervaci Suchý Vrch a jejím okolí. Ta se nachází v oblasti mezi Rejvízem a Vrbnem pod Pradědem.

Kácení smrků zde Agentura ochrany přírody a krajiny povolila, bude však mít přísná pravidla.

Suchý vrch je cenný zejména díky svým borovým porostům. Některé borovice zde rostou více než tři sta let. Ty jsou i nadále ponechány samovolnému vývoji.

„Naším dlouhodobým cílem je v místech, kde jsou nepůvodní kulturní smrčiny, změnit složení zdejšího lesa tak, aby co nejvíce odpovídalo přírodní skladbě. Mělo by zde být mnohem více buků, jedlí a javorů. Citlivě vybrané a šetrně pokácené smrky tak mohou paradoxně pomoci i zdejší přírodě, protože uvolní prostor pro přirozenou obnovu původními druhy stromů,“ vysvětlil Petr Šaj ze Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Pokácené stromy zůstanou

O povolení zásahu proti kůrovci s cílem zabránit jeho dalšímu šíření požádal vlastník zdejších lesů, Biskupské lesy. Ty spravují lesní majetek Biskupství ostravsko-opavského.

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) zásahy v části rezervace v nepůvodních smrkových monokulturách povolila.

Zároveň pro ně stanovila přísná pravidla. Pokácené stromy musí například zůstat na místě, aby se půda neochudila o cenné živiny.

Kácení kůrovcem napadených stromů navíc na významně velké ploše rezervace AOPK neumožnila.