Kůrovec přináší nové investiční příležitosti. Aktuálně se ceny lesních pozemků pohybují od 10 do 40 korun za metr čtvereční. Podle odborníků se nabídka rozšíří, až na drobné vlastníky lesů dolehnou ekonomické důsledky kůrovcové kalamity. Trh je zaplaven levným dřevem z kalamitních těžeb a náklady na zalesňování mýtin naopak stoupají vzhůru.

Z Nové Hradečné je v nabídce „na prodej“ bezmála 60 hektarů lesních pozemků. „Třeba v turisticky známé lokalitě Bradlo půjde celý les pryč. Kůrovcová kalamita je zde rozsáhlá,“ popisoval starosta obce Tomáš Müller. „Chápu, že se toho někteří zbavují. Obec ne. Kůrovce jsme vytěžili a vše máme osázeno buky a duby,“ sdělil starosta.

Snahy menších vlastníků odprodat lesní pozemky potvrzuje i největší hráč v České republice státní podnik Lesy ČR. „V loňském roce jsme ve srovnání s lety předchozími skutečně zaznamenali ve všech regionech zvýšený zájem drobných vlastníků o odprodej jejich lesních pozemků. Svou roli často hraje i to, zda jsou tyto pozemky zasaženy kůrovcovou kalamitou,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

NABÍDKY

Lesy ČR dostaly desítky nabídek, ale nekývly na všechny. „Tyto pozemky nakupujeme v případech, kde to má smysl, zejména z pohledu scelování majetkové držby státu,“ poukázala Jouklová. „Naší prioritou je v této době řešení kalamity a obnova lesa, proto se nyní při nákupu pozemků zaměřujeme především na plochy pro skladování dříví a dále na nákupy lesních cest, které zpřístupňují lesy, v nichž hospodaříme,“ dodala.

Nákup kůrovcových lesů i mýtin po těžbě, které už jsou lesním pozemkem jen podle katastru nemovitostí, je příležitost spíš pro trpělivé investory a pro ty, kteří rozumí lesnímu hospodářství a dotacím. Z dlouhodobého pohledu pozemky svou hodnotu většinou neztrácejí.