Mrazivé počasí s bezvětřím způsobeným teplotní inverzí s sebou přineslo smog. Na hrázi Žermanické přehrady bylo v noci na neděli -25 stupňů Celsia.

Kvůli prachu v ovzduší byl už v sobotu na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku i Třinecku vyhlášen varovný signál Smogová situace. Meteorologové nepředpokládají výrazné zlepšení rozptylových podmínek ani v nejbližších dnech.

Zatímco v sobotu se prašnost držela ještě v únosných hodnotách, v neděli ráno se množství mikroskopických částic o velikosti zrn 10 mikrometrů měřených v hodinových intervalech prudce zvýšilo.

Před 9. hodinou dosáhla prašnost nejvyšších hodnot v Rychvaldě a Věřňovicích, kde překročila 350 mikrogramů. Více než 250 mikrogramů naměřily stanice v Havířově, Karviné, Ostravě.

O hodinu později byla situace ještě horší: Karviná (359 mikrogramů), Ostrava Českobratrská (363), Rychvald (447), Věřňovice (410). Před polednem byla prašnost nejvyšší ve Věřňovicích (462). Odpoledne se prašnost zvýšila také v Českém Těšíně, kde bylo před 14. hodinou 334 mikrogramů prachu a v Třinci 304. Ve Věřňovicích se prašnost mírně snížila na 300 mikrogramů.

Později odpoledne a večer se prašnost dočasně mírně snížila. V noci se hodnoty opět zvýšily. Ve 22 hodin bylo nejhůře v Rychvaldě 507 mikrogramů. 

V neděli byl na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku i Třinecku vyhlášen přísnější stupeň, kterým je Regulace. Některé průmyslové podniky musí omezit prašnou výrobu. 

Aktuální smogová situace byla zatím nejhorší v pondělí časně ráno. Ve 3 hodiny bylo ve Věřňovicích naměřeno 805 mikrogramů. Dá se předpokládat, že hodnoty mohly být vyšší, protože stanice v dalších dvou hodinách nedodávala data. V Rychvaldě 624 a Karviné 425. Vysoké koncentrace prachu však ráno byly na všech problémových místech Ostravska. Ještě hůře na tom jsou v sousedním Polsku, kde v některých městech naměřili až 1000 mikrogamů. 

Situace se příliš nelepšíla ani dopoledne. V 10 hodin naměřili v Českém Těšíně 418 mikrogramů, ve Frýdku-Místku 435, v Rychvaldě 462 a ve Věřňovicích 535. 

V nejzaprášenější obci regionu, kterou jsou právě Věřňovice ležící v sousedství Bohumína, činila v pondělí v 11 hodin průměrná 24hodinová koncentrace 330,4 mikrogramu v krychlovém metru vzduchu. Limit je stanoven na 50 mikrogramů. Vývoj prašnosti ve Věřňovicích na Karvinsku.

Po odpoledním mírném snížení prašnosti, kdy však byly hodnoty prašnosti i nadále vysoké, se večer situace opět zhoršila. Více než 400 mikrogramůprachu naměřila ve 21 hodin stanice v Rychvaldě, ve Věřňovicích, Českém těšíně a Ostravě-Radvanicích to bylo více než 300 a na většině dalších stanic přes 200 mikrogramů. 

Mírné zlepšeníNejvyšší hodnoty prašnosti současné inverze zaznamenaly monitorovací stanice v noci na úterý. Ve Věřňovicích to bylo v 5 hodin 893 mikrogramů. V Rychvaldě 486, v Karviné 447 mikrogramů. Ráno se rozptylové podmínky mírně zlepšily a hodnoty prašnost na všech míst výrazně poklesly. V 8 hodin bylo nad 200 mikrogramů jen ve Věřňovicích a Rychvaldě, i tam se ale prašnost snižovala. Průměrné 24hodinové koncentrace však i nadále překračují povolený limit 50 mikrogramů, proto i nadál e platí vyhlášená smogová situace a stupeň Regulace.
Mnohem horší je situace v Polsku. Přímo v Katovicích ráno naměřili 968 a v Rybniku 1585 mikrogramů! 

V průběhu dne se prašnost výrazně snížila. Na některých místech dokonce tak, že se dalo hovořit o čístém ovzduší. Více než 100 mikrogramů, a to jen těsně nad touto hodnotou, naměřili ve 12 hodin pouze ve Frýdku-Místku, Havířově a Karviné. Smogová situace v celém kraji ale trvá dále. Na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku platí i Regulace. Ta byla odvolána jen na Třinecku.  

V úterý odpoledne klesly hodnoty prašnosti měřené v hodinových intervalech na všech stanicích pod 100 mikrogramů a ovzduší bylo čisté.  Ovšem jen do večera, kdy se prašnost opět zvýšila, a to především opět ve Věřňovicích a Rychvaldě. Ve Věřňovicích v noci na středu prašnost vystoupala až k téměř 600 mikrogramům. Ráno však hodnoty opět poklesly a téměř v celém kraji byly na uspokojující úrovni pod 100 mikrogramy. 

Průběžná aktualizace tohoto článku byla ukončena. 

Aktualizovaná situace

Silná inverze

Za zvýšenou prašností stojí silná teplotní inverze. Ta brání pročištění ovzduší, ve kterém se zvyšují koncentrace škodlivin. Nejvyšších hodnot dosahuje právě prašnost. Mikroskopická zrna prachu pocházejícího z průmyslových provozů a velkých i domácích topenišť obsahují jedovaté prvky.

Filtry měřicích stanic rozmístěných v celém regionu, zachycují zrna o velikosti nad 2,5 (PM2,5) a nad 10 mikrometrů (PM10). Limit je stanoven pouze pro PM10, a to jen u 24hodinových koncentrací. Činí 50 mikrogramů v metru krychlovém vzduchu.

Pro obyvatelstvo je přitom nejdůležitější okamžitá situace, tedy výsledky měření v hodinových intervalech. Zatímco 24hodinové hodnoty mohou být i vysoce nadlimitní, vzduch přitom může být už pročištěn. 

Čtěte také: 

Prašnost: Věřňovice hlásí 776 mikrogramů, v Polsku 2137
Ve Stonavě začaly děti kvůli jedovatému prachu nosit roušky
Krajská hygienička: Prach obsahuje jedy

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, PM2,5 proniká až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.

Ochrana před prachem?

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.