Prašnost se začala zvyšovat už v průběhu týdne. Vyšší hodnoty zaznamenaly měřicí stanice v noci na sobotu, kdy se hodinové koncentrace v některých lokalitách blížily až k 300 mikrogramům prachu v krychlovém metru vzduchu. Jedná se o prachová zrna o velikosti zrn do 10 mikrometru.

Na zvýšených úrovních se prašnost držela po celý den a ve večerních hodinách se začaly ještě více zvyšovat. Například v Ostravě-Fifejdách bylo v 18 hodin naměřeno 253 mikrogramů. 

V návaznosti na vyšší hodinové koncentrace se postupně zvýšily 24hodinové hodnoty. Pro ně je stanoven limit 50 mikrogramů v metru krychlovém vzduchu. Některé stanice však vykazují více než 150 mikrogramů. V sobotu v 18 hodin to bylo v Karviné 171, v Ostravě-Přívoze 161 a ve Věřňovicích 153 mikrogramů. 

Vysoká prašnost je také na polském území. Stanice v městě Rybnik naměřila v pátek ve 20 hodin 572 mikrogramů prachu. V sobotu v 18 hodin naměřila stanice v městě Źywiec 508 mikrogramů. 

Aktuální situace: V noci na neděli se rozptylové podmínky mírně zlepšily. Prašnost se snížila v celém regionu. V neděli před 8. hodinou byly na všech stanicích hodinové koncentrace nižší než 100 mikrogramů. Výjimkou byla stanice Věřňovice, kde bylo 149 mikrogramů. Postupně se snižují i 24hodinové průměrné koncentrace. 

Jak vysoká může být prašnost?

V době nejtěžších inverzí se hodnoty prašnosti nejčastěji pohybují kolem 400 mikrogramů, zaznamenáno však bylo i 800 mikrogramů a na polské straně i více než 1000 mikrogramů.

Čtěte také článek: Prašnost: Věřňovice hlásí 776 mikrogramů, v Polsku 2137

Aktuální informace o znečištění ovzduší

Varování obyvatelstva

Stupně varování obyvatelstva před znečištěným ovzduším - Upozornění na smogovou situaci a Regulace - se vyhlašují, pokud je množství škodlivin po dobu celých 24 hodin nad stanoveným limitem. V případě prachu je to 50 mikrogramů v metru krychlovém. Upozornění i regulace se odvolává ve chvíli, kdy se opět po dobu 24 hodin drží škodliviny pod limitní hodnotou. Pokud se hodnoty prašnosti udrží po dobu 24 hodin pod limitem 150 mikrogramů, může být odvolána regulace. Pokud se udrží pod 100 mikrogramy, může být odvoláno i upozornění.

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví?

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, PM2,5 proniká až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.

Ochrana před prachem?

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.