Kdo si tuto dominantu města, která je považována za největší stavbu slezské cihlové gotiky v České republice, pamatuje ještě před zahájením oprav, bude při první návštěvě příjemně překvapen. Venkovní rekonstrukce je na první pohled zřejmá už nyní.

Výrazně ale prokoukl i interiér chrámu a doslova teď září novotou. Kromě výmalby se provádělo nové osvětlení, rekonstruovaly se kamenné a zámečnické prvky. Dveře u boků oltáře jsou nyní mramorové oproti předchozím bílým. Zmizely dva velké lustry, které se z hlavní části přesunuly do vedlejší kaple svaté Anny.

Práce na výměně kamenů komplikovalo větrné a deštivé počasí.
PODÍVEJTE SE: Věž konkatedrály dostala po 75 letech nové kameny

Z předních prostor konkatedrály se vchází do nově vytvořené galerie. „Ještě sem ale přijde něco z předmětů, které se našly v základech,“ prozrazuje děkan Římskokatolické farnosti Opava Jan Czudek. Už nyní jsou zde vystaveny historické monstrance, relikviáře, liturgické knihy či velký kámen se znakem písmene T.

„Pochází ze začátku 13. století a našel se ve zmíněných základech, něco si jím tehdy zpevňovali. A jde o znak Řádu německých rytířů,“ přibližuje Jan Czudek, který nás opraveným svatostánkem provází.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě po opravách, které si vyžádaly téměř 77 milionů korun, 20. dubna 2021.Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě po opravách, které si vyžádaly téměř 77 milionů korun, 20. dubna 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

U schodů na kůr se rázem ocitáme v nejstarší části konkatedrály. Z tohoto důvodu se ponechalo částečně odkryto i původní zdivo. „Je očištěné a naimpregnované, aby nepadalo,“ vysvětluje Jan Czudek. Podobné srovnání je pak k vidění i na dalších místech.

Opavská konkatedrála se před rekonstrukcí pravidelně zapojovala do projektu Ostravsko-opavské diecéze s názvem Otevřené chrámy. Pokud se letos další ročník uskuteční, rozhodně bude jeho součástí znovu. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost si konkatedrálu prohlédnout i mimo čas bohoslužeb a hlavně budou moci na místa, kam se za běžných okolností nedostanou, třeba na již řečené schodiště. Ještě předtím je na programu v pátek 28. května Noc kostelů. I v ní by měl opavský chrám figurovat.

Poděkování lidem

Jan Czudek by pak rád konkatedrálu věřícím zpřístupnil v červnu. Pokud to situace umožní, konalo by se v sobotu 12. června její slavnostní znovuotevření, od té doby by už probíhaly i mše svaté. „Při této oficiální příležitosti bych poté chtěl i poděkovat lidem. Protože oni jsou ti, kteří to tvoří a kteří také přispívají. Bude to ve znamení naděje,“ pokračuje.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě po opravách, které si vyžádaly téměř 77 milionů korun, 20. dubna 2021.Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě po opravách, které si vyžádaly téměř 77 milionů korun, 20. dubna 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Více snímků nově opravené konkatedrály najdete ve fotogalerii výše.

Zbývá restaurování oltářů

Momentálně se ještě ladí varhany a připraveno je i restaurování všech oltářů v chrámu. Včetně kaple Jana Nepomuckého a Panny Marie Lurdské. „V ní se našly malby, přibližně 200 let staré. Nyní se zatřely a budou se znovu odkrývat. Zde budou uloženy i nejvzácnější předměty, které teď máme v depozitáři a budou se sem vracet právě po restaurování,“ vysvětluje děkan. Práce by měly začít po letních prázdninách, hotovo by pak bylo do konce roku 2022, případně na jaře 2023. Restaurování už ale poběží za plného provozu. „Jsme rádi, že jsme vše ve zdraví vydrželi do konce a stavba byla úspěšně zkolaudována.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Opava
PODÍVEJTE SE: Práce na opravách gotického klenotu Opavy zdárně pokračují

Nejnáročnější byla koordinace. Zvenčí i zevnitř bylo všude lešení. V nejvytíženějších dnech bylo na stavbě až padesát lidí a to bylo trochu obtížné, dostat jich sem najednou tolik, aby si nepřekáželi,“ dodává závěrem Jan Czudek.

Opavská konkatedrála má svůj základ v románském kostele Řádu německých rytířů z roku 1204

Se stavbou gotického kostela za započalo na konci 13. či na začátku 14. století, práce pokračovaly přibližně do roku 1500. Severní věž, presbytář, sakristie a jižní kaple pocházejí z poloviny 14. století. Vyšší jižní věž dostala v baroku osmibokou nástavbu, zakončenou bání s lucernou. Hřbitov u kostela byl zrušen v roce 1796. V roce 1995 byl chrám zapsán na seznam národních kulturních památek a od roku 1996 o něm hovoříme jako o konkatedrále. Tento termín se používá v případě, když má biskup dva sídelní kostely. První z nich je katedrála, druhý konkatedrála. Opava je jediným městem v ČR, které takovou stavbu má.