Argumentují mimo jiné tím, že pozemky, na kterých mají nové průmyslové haly vyrůst, leží jen několik desítek metrů od dodnes klidné zástavby rodinných domů, na druhou stranu je nedaleko rekreační zóny kolem vodní nádrže Hrabina, ještě blíže je domov pro seniory.

„Pokud v tomto místě vyrostou sklady či provozy, výrazně to změní ráz krajiny, nehledě na to, že při stavbě bude okolí obtěžování hlukem a prachem. Navíc padne rozvoji za oběť historická lipová alej, místo, kde dnes žijí desítky v klidném prostředí, bude do budoucna znehodnoceno,“ říká předseda petičního výboru Boris Šlapota.

Někteří z těch, kteří připojili svůj podpis pod petici s názvem Ne další průmyslové zóně v Českém Těšíně, se chystají v pondělí na zasedání zastupitelstva, kde chtějí svůj nesouhlas projevit před zastupiteli, kteří o vzniku zóny mají rozhodovat.

Pod peticí je 150 podpisů a její signatáři mj. navrhují, aby město pro další průmyslovou zónu využilo například rozsáhlé pozemky v Dolním Žukově, kde jsou tzv. brownfiledy, tedy pozemky, které již v minulosti výrobní činnosti sloužily.

Zástupci vedení města vysvětlují záměr rozšířit průmyslovou zónu zájmem místních firem, které už na současném prostoru průmyslové zóny podnikají a chtějí se dále rozvíjet. „Město chce pomoci místním firmám, které zaměstnávají stovky lidí, v rozvoji a tím zabránit odlivu lidí za prací mimo region. Nejde o velkou průmyslovou výrobu, která sebou nese riziko pro životní prostředí, ale město cíleně rozdělilo plochu na více parcel pro menší subjekty s variabilní nabídkou. Od okolí bude zóna odcloněna zelenou stěnu a novou cyklostezkou, jeden z investorů zde chce vybudovat dětské hřiště,“ vysvětlila mluvčí města Dorota Havlíková.

A je tu ještě jeden argument: pokud město pozemky na svém zasedání v pondělí neprodá, bude je muset neodkladně vrátit státu. „Stát je může prodat v dražbě, ale pak už však zastupitelé nebudou mít žádný vliv na výběr investora, případně spekulanta nebo prostředníka a jeho další záměry. Stávající prodej je poslední možnost, jak město může ovlivnit směřování této lokality, dodává Havlíková.