Chtěli mluvit s lidmi, kteří v tom místě bydlí, a dozvědět se od nich, co je trápí, popř. co by se dalo udělat pro větší bezpečnost v místě, kde žije značná část tzv. nepřizpůsobivých obyvatel.

Koncem srpna jste vyrazili mezi obyvatele městské části Nové Město. Co jste se dozvěděli?

Na „terénní" besedě převažovali senioři a následně se k nim přidali Romové z nedaleké ubytovny, popřípadě z bytů RPG. Je vidět, že senioři jsou z chování zejména romských dětí nešťastní. Stěžovali si na vulgaritu a agresivitu těchto malých nepřizpůsobivých, kteří bohužel kopírují chování svých rodičů.

Překvapilo vás něco? Ať už v pozitivním či negativním smyslu.

Z pohledu seniorů ne. Mají samozřejmě pravdu a mně osobně je znepokojuje situace v naší společnosti, kdy se senioři v určitých lokalitách bojí vyjít ven z domu. Poměrně mě překvapila bojovnost a odvaha těchto lidí, kteří hovořili kriticky na adresu nepřizpůsobivých, přetože jsou to jejich sousedé, a kritici se ocitli tak trochu „v jámě lvové". Mnozí mladí lidé by si z jejich odvahy měli vzít příklad.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Dětské gangy v Ostravě: loupit začínají i šestileté děti

Na co si lidé nejčastěji stěžovali?

Už jsem zmínil neurvalé chování zejména romských dětí. Ty ale vychovávají rodiče, kteří jsou už druhou dospělou generací, jež nemá vztah ke společnosti, k práci a obdobným hodnotám, které většina naší společnosti vyznává. Pokud k tomu přičteme neúčinný právní systém, stává se z těchto lidí postupem času neurvalá horda, která nectí ustálená pravidla chování a společností přijatých norem. A právě to jsou příčiny neustálého narušování veřejného pořádku rušením nočního klidu, narušování občanského soužití, znečišťování prostranství. Pokud nepřichází účinný a rychlý trest, je to cesta k pozdější kriminální kariéře.

Na setkání jste určitě vyslechli spoustu postřehů, které pramení z každodenní reality, která v těch místech panuje. Mám na mysli nepořádek, narkomany, drzé děti, každodenní hluk až do brzkých ranních hodin a celkovou atmosféru, kvůli které mnozí starousedlíci mnohdy nevycházejí ven raději už odpoledne. Existuje nějaká šance, že se toto na náměstí a jeho okolí někdy změní k lepšímu?

Existuje. Předpokládá to ale systémové změny v sociální oblasti, které donutí povaleče zapojit se do veřejně prospěšných prací. Systém a společnost musí tyto lidi motivovat praktikou „cukru a biče".

Ti lidé, ale také jejich děti, si musí uvědomit, že je něco za něco. Kromě sociálna je nutné změnit vymahatelnost práva v oblasti přestupků a jiných správních deliktů. I když pobírají sociální dávky, musí zaplatit pokutu udělenou orgánem veřejné moci. Stát tyto lidi živí, ale nemůže je potrestat, když ruší např. noční klid. To mi připadá zcestné.

Už několik let běží v této lokalitě pod hlavičkou městské policie projekt prevence kriminality. Budete jej nějak rozšiřovat či zaměřovat na další nešvary, ať už kriminálního původu nebo problémů sousedského soužití?

Karviná-Nové Město zaměstnává městskou, a samozřejmě i státní policii dosti výrazným způsobem. Mimo otázku poznamenám, že máme také další části města, které si zaslouží pozornost. Nechceme navyšovat počty strážníků, protože by to byla další zátěž pro městský rozpočet.

Proto jsme od 1. září přijali čtyři zaměstnance veřejně prospěšných prací, které proškolíme do té míry, aby byli schopni strážníkům účinně oznamovat protiprávní jednání. Tito lidé jsou placeni státem, takže ušetříme městský rozpočet a touto formou minimálně zvýšíme dozor nad oblastí mezi úřadem práce a okresní správnou sociálního zabezpečení, včetně přilehlého okolí.

Budete v podobných setkáních s občany pokračovat i nadále, jinými slovy, mají tyto akce smysl?

Ano, budeme. Mile nás překvapil zájem lidí. Setkání v terénu je bezprostřednější, má svou atmosféru a smysl má vždy, protože lidé potřebují cítit naději a mít pocit soudržnosti s lidmi, kteří mají v pracovní náplni jejich problémy řešit.