Nová květnatá louka vyroste v lokalitě pod farní zahradou, přičemž místo bylo vybráno komisí pro městskou zeleň. Jak říká vedoucí odboru životního prostředí hlučínského úřadu Soňa Prášková, požadavků na vznik míst s přirozeným biotopem v Hlučíně přibývá.

„V reakci na ně jsme vytipovali vhodnou lokalitu. Louka přispěje k udržení ekologické rovnováhy.“

Přípravy nové louky budou mít v rukou zaměstnanci hlučínských technických služeb. Budou muset zorat i zarovnat povrch a zasadí speciální travní směs, která disponuje vysokým obsahem semen lučních květů. Toto by se mělo stát letos na jaře.

„Na louku ale nebude možné vstupovat, jinak by se květiny poničily,“ upozorňuje ředitel Technických služeb Hlučín Roman Šťastný.

Ve městě se přitom už jedna květnatá louka nachází. V roce 2015 se o její vznik zasloužil na soukromém pozemku u cihelny spolek Agri Nostra.

Kromě louky přibude letos ve městě i řada nových dřevin. Třináct dubů se například vysadí v aleji ve Vinohradské ulici, více stromů bude i v Hornické ulici na sídlišti OKD. Sakurová alej v ulicích J. Nerudy a Jarní se dočká revitalizace.

„Budeme zohledňovat i možnost výsadby keřů s bobulemi pro ptáky, pro ně také vyvěsíme šest nových hnízdních budek. Půjde o lokalitu na sídlišti OKD, kde máme prioritně zájem podpořit ptačí populaci,“ shrnuje plány hlučínské radnice Soňa Prášková.