Město Krnov krátce před velkým požárem Karnoly zajistilo financování nákladného revitalizačního projektu a už dokonce vysoutěžilo i dodavatele prací. Bezprostředně po požáru se objevily nápady vyhlásit sbírku podobnou té, jaká se spontánně rozběhla po požáru památkového kostela v Gutech. Nejdřív je ale potřeba zodpovědět otázku: má smysl zachraňovat budovu, když v ní shořely ty nejcennější archivy, které představovaly paměť našeho kraje? Nestal se z Karnoly požárem běžný brownfield?

To musí posoudit zaměstnanci krajského úřadu, kteří včera přijeli do Krnova společně s novým ministrem kultury Iljou Šmídem (ANO).

V části Karnoly, kterou nejvíc zasáhly plameny, byly uloženy přesně datované a pečlivě uspořádané archivy, vzorkovníky a katalogy látek, které se v našem regionu vyrobily za uplynulých 150 let. Nyní z nich zbyla jen hromádka neidentifikovatelných fragmentů. To nejcennější, čím se Krnov mohl chlubit v rámci Evropy, je pryč.

Vzhledem k tomu, že vyšetřování příčin požáru je stále v počáteční fázi, nechtěli vyšetřovatelé včera pustit na spáleniště fotografy ani kameramany a také byli zdrženliví při zveřejňování obrazových materiálů, které pořídili například zástupci města nebo hasiči. Jedním z těch, kdo se dostal do nejhůř zasažené části Karnoly, byl tajemník Městského úřadu Krnov Igor Kozelek.

„Pokud se z archivu látek něco zachovalo v takovém stavu, že to ještě má původní vypovídací hodnotu, je toho mizivé procento. Byl jsem tam s technikem, který mi vysvětloval, jak všechno prohořelo a propadlo. Nejdřív police a pak i stropy. To nejcenější, čím se mohl Krnov chlubit v rámci Evropy, je nenávratně pryč. Ty fragmenty už zřejmě nikdy nikdo nedokáže uspořádat,“ shrnul Kozelek své dojmy z první návštěvy v Karnole po požáru.

Kromě archivu tkanin byly chloubou Karnoly také stroje ponechané v takovém stavu, jak od nich dělníci v roce 1996 odešli. Na většině z nich zůstala i rozdělaná práce. „Tyto stroje s rozpracovanými vzory byly dalším pokladem. Plánovali jsme, že lidé do Krnova budou jezdit, aby viděli, jak se vyrábí textil stejně didaktickým způsobem, jak v pohádce o krtečkovi a kalkotkách,“ doplnil Kozelek s tím, že také většina strojů byla vážně poškozena. Ministr kultury připomenul, že v Moranskoslezském kraji oheň v krátké době pohltil už třetí významnou památku. „Je to podnět, abychom se více zabývali protipožární ochranou památek a zajištěním proti vandalismu a vykrádání, aby občané ve vašem kraji viděli, že nejsme ministerstvem kultury jen v Praze, ale i v regionech,“ řekl nový ministr kultury Ilja Šmíd, který svou první služební cestu v nové funkci směroval na spáleniště Karnoly pár hodin po dohašení požáru.

Na jednání s vedením města a prvním náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Lukášem Curylem Šmíd uvedl, že ministerstvo poskytne městu a kraji maximálně možnou pomoc při revitalizaci a obnově této památky.

Na tiskové konferenci sdělil vedoucí Územního odboru Bruntál Policie ČR Radovan Krygel, že v současné době v objektu Karnoly probíhá protokolární ohledání místa za účasti odborníků na požáry, a to v součinnosti s hasiči. Zdůraznil, že vyšetřovací verze zatím nejsou stanoveny a není stanoven ani způsob a vznik požáru. Po ohledání bude objekt předán městu, aby statik stanovil rozsah poškození. Následně budou přizváni odborníci památkové péče, kteří stanoví reálnou škodu.