K tomu vedení Hoštic předvedlo typickou „malou domů". Publikaci totiž zpracovávala firma Apro Silesia, kterou vlastní Přemysl Kubesa, syn hoštického starosty.

Službu, kterou Apro Silesia nabízela obcím na Opavsku, oficiálně nazvanou Hodnotící publikace pro obec v letech 2011-2014, přitom většina obcí odmítla, právě kvůli blížícím se volbám. Apro neuspělo například v Šilheřovicích, Bohuslavicích a hlavně na opavském magistrátu.

„Zástupci firmy nás oslovili s nabídkou podobné brožury v Opavě. Vzhledem k načasování vydání před volbami a zaměření na uplynulé čtyři roky jsme nabídku odmítli. Brožura by podle nás byla snadno zaměnitelná za předvolební materiál placený z rozpočtu města," informuje Ondřej Skácel z oddělení vnějších vztahů opavské radnice.

Vydání brožury

Co ale nešlo v Opavě a dalších obcích, šlo na domácí půdě v Malých Hošticích. Tam zastupitelé výrobu publikace schválili a navíc rozšířili roky, které má mapovat, na celé funkční období svého mandátu.

Čtyři členové starého zastupitelstva se objeví i v tom novém, včetně místostarosty Güntera Hollesche pod hlavičkou Sdružení pro Malé Hoštice, které získalo celkem šest z devíti zastupitelských postů. Proti této iniciativě letos svou kandidátku vystavělo také Sdružení pro změnu v Malých Hošticích. Jeho představitelé získali menšinu a tři mandáty.

Z jejich pohledu vydání brožury v pořádku není.

„Její vydání nám připadne čistě účelové a sloužící k předvolební kampani, ve které byli čtyři z minulých zastupitelů. Načasování umístění do schránek obyvatel Malých Hoštic na tři dny před konáním voleb naši úvahu potvrzuje. Pokud by se opravdu jednalo o pouhé zhodnocení vývoje městské části Malé Hoštice v letech 2002-2014, tak by bylo správné a etické, aby tato publikace byla vydána a distribuována na konci roku 2014. Navíc tato publikace neobsahuje body, které občany Malých Hoštic pálí a zastupitelé o nich ví, ale v uplynulých obdobích je neřešili," říká Pavel Gazda ze Sdružení pro změnu v Malých Hošticích.

Střet zájmu

Teď už bývalý starosta Stanislav Kubesa sice řekl, že se k možnému střetu zájmů a vydání brožury vyjádří, ovšem zatím tak neučinil. K dispozici nebyl ani místostarosta Günter Hollesch.

Kolik tedy brožura Malé Hoštice, potažmo město Opavu, stála a kdo její výrobu odsouhlasil? Na tyto otázky by se měla dát najít odpověď i bez vyjádření bývalého vedení. Novela zákona o obcích totiž jasně určuje povinnost zveřejňovat informace a správní záležitosti na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tedy na internetu.

Nic takového ale v Malých Hošticích nevedou. Na stránkách obce sice existuje sekce Sdělení zastupitelstva, ta je ale prázdná. Informace týkající se usnesení nebo jednání zastupitelstva přitom nejsou k dispozici ani na opavském magistrátu.