„Musíme ale počítat se vším. Je to šelma a musíme být maximálně opatrní a dbát na bezpečnost našich obyvatel i návštěvníků kraje. Považuji proto za nezbytné vytvoření odborné pracovní skupiny, případně zásahového týmu,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Ten požádal v dopise ministra životního prostředí Richarda Brabce o koncepční řešení výskytu chráněné šelmy. Na rozdíl od sousedních států nemá Česká republika jasný funkční aparát, jak v podobných situacích postupovat. Navíc lze předpokládat, že se bude výskyt medvěda v regionu opakovat.

Pohyb medvědice Ema v Beskydech od 9.4.2019 do 22.4.2019.Zdroj: Hnutí DUHA Olomouc

„Jsme jediným místem v republice, kde se medvěd vyskytuje. Beskydy jsou navíc v tomto kontextu evropsky významnou lokalitou. Protože je medvěd hnědý přísně chráněný, musíme najít strategii, jak tuto šelmu chránit a zároveň zajistit její bezpečnou koexistenci s lidmi,“ uvedl Ivo Vondrák a vysvětlil, že nyní se v případě výskytu medvěda musí postupovat spíše operativně a impulzivně.

„Kvůli jejich dlouhodobému přirozenému výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem. Škody, které šelmy působí na domácích chovech hospodářských zvířat, v případě medvěda také na včelstvech, kompenzuje majitelům stát,“ přiblížila mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.

O případném zásahu nyní rozhoduje Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (CHKO), na jejíž území se medvědice vrátila. Aby bylo možno předejít nebezpečné situaci, zahájil krajský úřad řízení o povolení výjimky, pokud by se šelma pohybovala mimo CHKO. Medvědice se v polovině dubna objevila v lokalitě Palkovických hůrek a poblíž Hukvald, v oblasti se pohybovala několik dalších dní. Spatřili ji také v sousedních Kozlovicích, kde poničila včelí úl.

Fotografie sledované medvědice v Palkovických hůrkách, v pozadí poškozené lípy, jejichž lýkem se živila.Zdroj: Hnutí DUHA Olomouc

„Medvěd je přísně chráněné zvíře, povolení k zásahu se týká pouze případů, že by šelma ohrožovala lidské zdraví, nebo se nebezpečně pohybovala v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Výjimka by se týkala odchytu, rušení a pouze v krajním případě usmrcení zvířete. Samozřejmě doufáme, že nic z toho nebude nutné. Jsme stále v kontaktu s odborníkem z Mendelovy univerzity, který sleduje pohyb i chování šelmy. Podle jeho slov se medvědice drží v ústraní a má tendence se před lidmi schovávat,“ řekl hejtman kraje a zdůraznil, že by lidé měli být i nadále opatrní.

Medvěd se nejvíce pohybuje v porostech mimo otevřenou krajinu, a to hlavně v nočních hodinách. Během dne s největší pravděpodobností spí nebo odpočívá. Přesto je nutné, aby se turisté pohybovali po značených turistických trasách a byli informováni, jak se při setkání s šelmou zachovat.

„Nejdůležitější je zachovat klid. Vyhnout se přímému pohledu do očí, zůstat stát a nechat medvěda odejít. Rozhodně není vhodné utíkat,“ doporučil vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jan Filgas. Dodal, že chovatelům doporučuje zabezpečit hospodářská zvířata.