Města Karviná a Bohumín se rozhodla rázně zatočit se sběrači kovů lidmi, kteří pro mizivý zisk za odevzdaný šrot působí mnohonásobně vyšší škody na majetku města, soukromníků i firem. A leckde ohrožují i bezpečnost. Po vzoru Bohumína začne také v Karviné od Nového roku platit vyhláška, která má lidem zabránit, aby do běžných sběren vozili kovy, papír a další využitelné složky odpadu.

Zákaz platí pro fyzické osoby, nikoli pro firmy, které v tomto oboru podnikají. Občané tak budou moci odpad odevzdat jen ve sběrných dvorech nebo odložit do příslušných kontejnerů na odpad. Karvinští zastupitelé již v tomto týdnu přijali příslušnou vyhlášku, která stejně jako v Bohumíně vstoupí v platnost 1. ledna 2015.

Ostrava zatím vyčkává

Podle primátora Hanzela si je radnice vědoma, že vyhláška je na hraně zákona. Karviná se přesto snaží maximálně využít svých pravomocí, aby zamezila milionovým škodám, které sběrači kovů způsobují.

Také v Ostravě působí „šroťáci" mnohamilionové škody. Podle slov primátora Petra Kajnara dosahují v případě průmyslových podniků až desítek milionů korun. Přesto krajské město ještě příslušnou vyhlášku nemá. Připravuje ji a zatím vyčkává, zda nebudou soudně napadeny vyhlášky Karviné a Bohumína.

„Ještě jsem tu vyhlášku nečetl, ale jsem si jistý, že nám obec vykupovat odpad zakázat nemůže. Každopádně to proberu s právníkem, a bude-li to třeba, budeme se tomuto bránit právní cestou," reagoval například majitel karvinské výkupny odpadu Richard Pletnicki.

Se zákonem vyhlášky nebudou třeba

Podle Kajnara by také mohl být přijat příslušný zákon, který by výkup surovin jednotně upravil a vyhlášky pak už nebudou třeba. Poslanecká sněmovna se problémem zabývá právě v tomto týdnu. Kdyby se tak ale nestalo, i Ostrava se chystá proti sběračům kovů vytáhnout.

„Návrh vyhlášky, který mimo jiné řeší problematiku kovů, byl odeslán na městské obvody k připomínkování s termínem vyjádření do 10. října. Následně návrh projedná právní komise, rada města a měl by být předložen ke schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva města. Potom by mohl nabýt účinnost 1. ledna 2015," popisuje mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.