„Podle finančního úřadu byla porušena rozpočtová kázeň tím, že se oproti původním plánům prodloužila výstavba opěrné zdi a budovy Avionu. K prodloužení výstavby ale došlo se souhlasem poskytovatele dotace, tedy ministerstva pro místní rozvoj," říká mluvčí města Dorota Havlíková s tím, že se radnice proti tomuto rozhodnutí odvolala.

Finanční úřad, jako kontrolní orgán, ale argumentuje tím, že pokud by byl hned od začátku znám delší termín realizace, mohly se teoreticky do výběrového řízení přihlásit i další firmy.

Podle Havlíkové to je další příklad, kdy má jiný názor poskytovatel dotace a finanční správa. Dodává, že se na stranu města postavilo ministerstvo pro místní rozvoj, které dotaci proplatilo s tím, že vše proběhlo v pořádku.

Starosta Českého Těšína Vít Slováček tvrdí, že s těmito problémy se potýkají mnohá města, která přijímají dotace.

„Různé kontrolní orgány mají různé názory na výklad zákonů a předpisů. Každopádně se nevzdáme, podali jsme odvolání a jsme ochotni se v tomto případě i soudit. Pro nás je to absurdní, protože při tak komplikovaných a rozsáhlých stavbách, kdy vyvstanou neočekávané problémy, je posunutí termínů časté," řekl Vít Slováček.

Spory mezi zastupiteli

S postojem radnice v této věci má ale problém opozice. Jejím zástupcům se podle prohlášení na sociální síti nelíbí, že vedení města nechalo loni 21. prosince hlasovat o rozpočtu pro rok 2016, přičemž už od 11. prosince vědělo o výsledku kontrolního protokolu finančního úřadu. Podle prohlášení českotěšínské ČSSD se tito opoziční zastupitelé o penalizaci dozvěděli až o měsíc později, a to zcela náhodou.

„Využili jsme mimořádného jednání zastupitelstva a zastupitele uvědomili ihned poté, co jsme měli zpracován právní rozbor a radou schválený kvalifikovaný odpor města proti závěrům kontroly finančního úřadu," říká k věci Havlíková.

Zastupitelé za ČSSD vznesli ústní interpelaci a požadují kontrolní protokol, ve kterém je vyčíslení vratky dotace a penále. Argumentují také tím, že v případě, že by o rozhodnutí o vrácení dotace věděli dříve, nezvedli by v hlasováních o dalších investicích města ruku pro.

„Už neplatí, že milion není žádný peníz. Po dnešním jednání zastupitelstva města už platí, že dvacet milionů není žádný peníz," takto celou situaci komentují opoziční zastupitelé na sociální síti.

V případě, že by odvolání města nebylo vyhověno, chce vedení radnice celou záležitost vést až k soudu.