Žalobce Jaroslav Kouřil žádá přísnější kvalifikaci i trest u Michala Klösela, který přes již dříve odsouzeného prodejce alkoholu Martina Jirouta převzal dodávku asi 2300 litrů alkoholu otráveného metanolem do Havířova. Přísnější potrestání žádá také u Martina Posládka a Martina Svobody, přes něž se podle obžaloby dostal otrávený alkohol ke spotřebitelům.

Podle obžaloby pět lidí po jeho konzumaci zemřelo. „Poukazujeme na fatální následek v podobě úmrtí více osob, způsobení těžké újmy na zdraví a bezprostřední ohrožení života dalších osob,“ uvedl Kouřil.

Odvolal se i u Václava Zlámala, jehož prostřednictvím se alkohol rovněž dostal ke konzumentům. Napadl u něj pětiletý trest v zákazu činnosti, který by měl být zpřísněn. Vyšší trest žádá i u obžalovaného Bohumila Malátka, který údajně převzal od dalšího obžalovaného Petra Čagana 150 litrů alkoholu, po jehož vypití zemřeli na Přerovsku dva lidé.

Malátek má sám podle obžaloby na svědomí další ženu. Podle žalobce by se tresty měly blížit trestům uloženým v hlavní, takzvané zlínské metanolové větvi, které se pohybovaly mezi sedmi až devíti lety.

Přímé důkazy prý nejsou

Obhájci naopak žádají většinou zproštění, podle obžalovaných neexistují přímé důkazy, které by je se smrtící směsí alkoholu pojily. „Klient se nedopustil žádného trestného činu, odebíral alkohol od prověřeného odběratele, poměrně velké likérky. Nemohl se domnívat, že jde o závadný alkohol. Ze stejné likérky byl alkohol dodáván do řady prodejen, nejen do stánku pana Svobody,“ uvedl jeho obhájce.

Podle něj měl jeho klient smůlu, že byl mezi prvními zadrženými, ostatní prodejci se prý poté otráveného alkoholu zbavili. „K tíži je mu přičítáno úmrtí osob, jejichž spojitost s jeho stánkem však není prokázána,“ doplnil obhájce. Argumentem obhajoby je i délka trestního řízení.

Desítky obětí

Metanolová kauza je z roku 2012, vyžádala si pět desítek životů, řada lidí již byla kvůli tomu odsouzena. Spis ostravské větve je značně obsáhlý, čítá 30 tisíc stran. Obžaloba byla podána již v roce 2014, na časové prodlevě se podepsala otázka o příslušnosti soudu i stížnosti na podjatost senátu.

Odvolací soud se případem zabývá podruhé, první rozsudek v neveřejném rozsudku zrušil a vrátil zpět na kraj. K odvolacímu soudu se případ vrátil rok po vynesení druhého rozsudku ve Zlíně. V případu již dříve vypovídali i všichni hlavní aktéři metanolové kauzy včetně hlavních míchačů jedovaté směsi Rudolfa Fiana a Tomáše Křepely, kteří byli odsouzeni na doživotí.