„Prostřednictvím ruského velvyslanectví se mi podařilo navázat kontakty s ruskou stranou a získat souhlas se zpřístupněním archivu federální sovětské armády. Mám povolený přístup a v současnosti listiny studuji," sdělil vojenský historik, která má už nyní velmi dobrý přehled o základně, kterou Sověti v 80.letech minulého století pod nejvyšším stupněm utajení vybudovali a jež byla schopna odpálit na Západ jaderné rakety.

V ruských archivech je však o brigádě mnohem více.„Neznáme detailně organizační strukturu, nemáme fotodokumentaci základen a nevíme nic o lidech brigády – kromě obou velitelů. Jistě také měli kroniku a vlastní bojový prapor," vypočítával historik některé otázky, na které hledá odpovědi ve vojenských fondech.

Oceňoval přitom pochopení ruské strany pro jeho bádání. Původně totiž Rusko nemělo v plánu zpřístupňovat tyto vojenské údaje před rokem 2054.

„Ruská strana nemá důvod tajit informace. Při korektním přístupu se nebrání a umožňuje studium už nyní. Česká strana tudíž nemusí čekat na rok 2054," uvedl.

Historik pátral po jiných zdrojích informací o sovětské raketové brigádě. Ve Vojenském ústředním archivu ani v olomouckém vojenském správním archivu však není o jednotce žádná zmínka. Neexistuje vojenská ani stavební dokumentace. Proto se Vaňourek opakovaně vydal na Libavou, kde prochodil místa, na nichž jsou dodnes pozůstatky působení Sovětů. Drtivá většina staveb však byla v 90.letech zdemolována.

„Zůstaly zejména úkryty pro odpalovací zařízení, takzvané granity, pohotovostní sklady a velitelské stanoviště," popisoval.

Tři palebná postavení

V lesním porostu na Libavé skryli Sověti celkem tři palebná postavení: Přáslavice – postavení Západ, Zelený Kříž – postavení Jih, Stará Voda – postavení Sever.

close Palebné postavení oddílu 122. raketové brigády Sovětské armády – Západ – Přáslavice. zoom_in

Palebné postavení oddílu 122. raketové brigády Sovětské armády – Západ – Přáslavice. Pohotovostní muniční sklad. Zde mohli být jaderné hlavice pro raketový systém 9K76B Temp-S v udávané síle 0,5 Mt TNT. Tímto ničivým komplexem byla zdejší raketová brigáda vyzbrojena. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Největší devastací prošlo palebné postavení Přáslavice, naopak v nejlepším stavu je Zelený kříž. To byla tehdy ukázková základna, kde se v roce 1984, kdy bylo velké vojenské cvičení Varšavské smlouvy, zastavil sovětský ministr obrany, maršál Ustinov," zabrousil do minulosti jedné z utajovaných základen.

„Všechny tři základny měly po šesti „granitech", vždy dva souměrně vedle sebe, mezi nimi bylo místo pro jeřáb. Stavby jsou dlouhé 35 metrů, průjezdná šířka činí 4,20 metru," přidal znalec technická data.

close Palebné postavení oddílu 122. raketové brigády Sovětské armády – Jih – Zelený kříž. zoom_in

Palebné postavení oddílu 122. raketové brigády Sovětské armády – Jih – Zelený kříž. Pohotovostní muniční sklad. Zde mohli být jaderné hlavice pro raketový systém 9K76B Temp-S v udávané síle O,5 Mt TNT. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Teoretická možnost odpálení 18 raket

Jak to ve skutečnosti bylo s municí, především tou, jejíž síla by byla nesrovnatelná s následky dopadu atomové pumy na Hirošimu, se dodnes vedou pouze spekulace i mezi vojenskými historiky.

„Důkazy nemáme. Myslím, že jaderná munice na Libavé nebyla, ale jistotu můžeme mít až po prostudování archivů," sdělil Vaňourek. Zázemí na Libavé teoreticky umožňovalo odpálení 18 raket SS 12 s jadernými hlavicemi.

close Palebné postavení oddílu 122. raketové brigády Sovětské armády – Západ – Přáslavice. zoom_in

Palebné postavení oddílu 122. raketové brigády Sovětské armády – Západ – Přáslavice. Granit – zodolněný úkryt ze zachovalými ocelovými vraty pro odpalovací zařízení raketového komplexu 9K76B Temp-S. Uvnitř parkoval (garážoval) jeden automobil MAZ-543A (8×8) s raketovým nosičem. Odsud vyjížděl na „stykování" (připojení bojové hlavice) a následně na blízké goniometricky zaměřené odpalovací stanoviště. Foto: Jiří Kopáč

Historik je připraven na to, že odpověď týkající se přítomnosti jaderných zbraní na Libavé nemusí být přímo ve fondech o 122. raketové brigádě. Jednotka, která byla na Libavé, munici nevlastnila.

„Z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k odpálení. Měla k dispozici odpalovací zařízení a raketový nosič," vysvětloval historik.

„Jestliže se o hlavicích nedozvím, zjistím označení útvaru, který s municí manipuloval a zapátrám ve fondu tohoto útvaru. Ruská strana je vstřícná a žádné překážky mi doposud nekladla," dodal.

Setkání s velitelem brigády

Důstojník má dokonce příslib setkání s velitelem brigády Vjačeslve Granovskim. Schůzka by se měla odehrát v září v Moskvě.

„Ruská strana sdělila, že udělá vše pro to, aby se setkání v Moskvě uskutečnilo," sdělil Vaňourek.

„Atomová" minulosti Libavé trvala pět let let. 122. raketová brigáda byla zformována v roce 1983 na Ukrajině. Do Hranic na Moravě se přesunul v roce 1983 v rámci „odvetného opatření" reagujícího na rozmístění raket Pershing 2 a 572 kusů střel s plochou dráhou letu v Německu, Itálii, Velké Británii a Nizozemí. Odsunuta byla v roce 1988 po uzavření dohody mezi tehdejšími prezidenty USA a SSSR Ronaldem Reaganem a Michailem Gorbačovem o likvidaci raket středního a krátkého doletu.